25 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezesem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Waldemarem Siwińskim. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.


W dniach 19-21 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w Wojanowie koło Jeleniej Góry.


20 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w oficjalnym bankiecie międzynarodowego turnieju tenisowego Poznań Open 2013 w hotelu Andersia, gdzie wręczył nagrodę Fair Play ufundowaną przez Rektora UEP.


18 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Komunikat Rektora UEP 11/2013 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w roku 2013.


18 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezesem  Zarządu Fundacji Kronenberga citi handlowy, Panem Krzysztofem Kaczmarem oraz Dyrektorami  citi handlowy - Henrykiem Przybylskim i Sebastianem Szaudelem. Fundacja Kronenberga citi handlowy przyznała  Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu dotację w wysokości 20000 zł na realizację projektu Edukacja ekonomiczna osób powyżej 50 roku życia w ramach Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga omnes". Spotkanie odbyło się w gabinecie Pana Rektora.


17 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej", które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W tym samym dniu Rektor prof. M. Gorynia spotkał się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prof. Markiem Ratajczakiem, Podsekretarzem Stanu.


15 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w Posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Ekonomisty" w Warszawie.


12 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu prorektorów publicznych uczelni poznańskich w sprawie możliwości stworzenia wspólnej bazy wykładów fakultatywnych dla doktorantów. Spotkanie odbyło się w Collegium Minus UAM.


12 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu w sali senackiej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.


11 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych na UEP.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, spotkał się z Radą Programową Kwartalnika ,,Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" w sali 103.


10 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP ,uczestniczył w debacie pt. "Druga bitwa o OFE. Możliwe kompromisy" zorganizowanej przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz tygodnik "Bloomberg Businessweek Polska". Debata odbyła się w siedzibie dziennika "Rzeczpospolita" w Warszawie.


9 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

W tym samym dniu Rektor spotkał się z Zarządem Fundacji UEP w sprawie działań Fundacji w przyszłości.


7 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w absolutoriach studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: ekonomia, polityka społeczna, finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii. Absolutoria odbyły się w Auli UAM.


6 lipca 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Zarządzania. Uroczystość odbyła się w Auli UAM.


3 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z uczestnikami programu Doctoral Seminars in English. W spotkaniu wziął udział także prof. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


2 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z komisją akredytacyjną AMBA w sali 418 A.


2 lipca 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak, w siedzibie PARP w Warszawie.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w  Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.


1 lipca 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, zainaugurował warsztaty drugiej edycji programu Doctoral Seminars in English dla grupy z Izraela. Spotkanie odbyło się w sali 114 w budynku B.