W dniach od 28 do 29 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w III Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów Universia, które odbyło się w Rio de Janeiro.

23 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystych obchodach Święta Policji.

18 lipca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w gali w ramach międzynarodowego turnieju tenisowego Poznań Open 2014 w Restauracji Mielżyński. W trakcie gali Prorektor wręczył nagrodę Fair Play ufundowaną przez Rektora UEP.

16 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego "Gospodarki Narodowej". Spotkanie odbyło się w siedzibie Redakcji w Warszawie.

15 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie.

14 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezesem Zarządu Aquanet Pawłem Chudzińskim w sprawie podsumowania prac Grupy ds.  wypracowania rozwiązań innowacyjnych. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Aquanet S.A.

12 lipca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w absolutorium studiów niestacjonarnych na Wydziale Ekonomii, które odbyło się w Auli Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12 lipca 2014 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, Pan dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Absolutorium Wydziału Zarządzania UEP (studia niestacjonarne). Uroczystość odbyła się w Auli UAM.

W dniach 11-13 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyły się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

11 lipca 2014 roku,Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

11 lipca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z dr Ute Filipiak z Courant Research Center "Poverty, Equity and Growth" Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy). Spotkanie dotyczyło współpracy.

9 lipca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w charakterze prelegenta w spotkaniu Klubu Polska 2025+ pod tytułem "Trzy filary polityki społecznej 2025: zdrowie, mieszkania, emerytura" zorganizowanym przez Związek Banków Polskich. Spotkanie odbyło się w Klubie Bankowca w Warszawie.

8 lipca 2014 roku, Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia podjął Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu Piotra Laszkowskiego.
Ponadto Rektor, spotkał się z Miejskim Konserwatorem Zabytków Panią Joanną Bielawską-Pałczyńską.
Popołudniu prof. Marian Gorynia osobiście pogratulował zwycięzcom konkursu Studenckiego Projektu Roku zorganizowanego przez firmę PZU.

7 lipca 2014 roku prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Ekonomisty" w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.

W dniach 3-4 lipca 2014 roku, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniach Prezydium  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej k. Warszawy.

4 lipca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniach uczestników II edycji izraelskiej Doctoral Seminars in English z promotorami.

W dniach 1-3 lipca 2014 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w akredytacji CEEMAN, jako członek zespołu akredytacyjnego, w jednej ze szkół biznesu w Wielkiej Brytanii.

3 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

2 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uroczyście otworzył doroczną konferencję dydaktyczną, która odbyła się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. W obradach Władze Rektorskie reprezentowali również Prorektorzy: dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP - współorganizator konferencji.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął udział w spotkaniu Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Spotkanie odbyło się w siedzibie Izby, przy ul. Św. Marcin w Poznaniu.

1 lipca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor prof. Marian Gorynia, zainaugurował warsztaty III edycji programu Doctoral Seminars in English dla grupy z Izraela.