28 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w spotkaniu zespołu przeprowadzającego badania dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w ramach projektu naukowego „Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe” we współpracy z International Performance Research institute. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.


28 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył konferencję "Interim Management - innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera", która odbyła się w sali 111A.

Następnie Rektor wręczył dyplomy studentom za wyróżniające ukończenie studiów. Spotkanie odbyło się  w sali 103.


27 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji "OD TRANSFORMACJI DO GLOBALIZACJI" zorganizowanej przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Jubileuszu 25-lecia Pracodawców RP. Konferencja odbyła się na Stadionie Narodowym.

W tym samym dniu Rektor wziął udział w pracach Rady Programowej konferencji "Multiutility na polskim rynku energii". Spotkanie Rady odbyło się w Warszawie.


27 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu dotyczącym Programu Doctoral Seminars in English. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy katedr oraz obecni promotorzy słuchaczy DSE. Spotkanie odbyło się w sali 114B. 

W tym samym dniu Prorektor uczestniczył w nadzwyczajnym spotkaniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Hotelu Bazar.


26 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami BZ WBK / Santander Universidades. Celem spotkania było zaproszenie UEP do udziału w programie staży dla studentów.


26 listopada 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, spotkał się z Panem Błażejem Zalesińskim Dyrektorem Poznańskiego Biura OSTC. Celem spotkania, które odbyło się w siedzibie firmy OSTC na placu Andersa, było omówienie dalszej współpracy w zakresie dydaktyki.


25 listopada 2014 roku Prorektorzy UEP wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami firm SAS Institute oraz Reewise. Spotkanie było poświęcone możliwościom zastosowania systemu SAS – analityki – w obszarach dydaktycznych, organizacyjnych i badawczych uczelni oraz możliwych źródeł finansowania dla UEP.


25 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

22 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w V. Koncercie Galowym z okazji 200-lecia urodzin Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Augusta Hrabiego Cieszkowskiego. Koncert odbył się w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu.

22 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył Wydziałowe Seminarium Doktorskie "Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2014". Prorektor Żukowski, w ramach sesji specjalnej, przedstawił wystąpienie pt. "Współpraca międzynarodowa w rozwoju naukowym doktoranta i nauczyciela akademickiego". Konferencja została zorganizowana przez Radę Doktorantów oraz Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej i odbyła się w sali 236A.

21 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w Koncercie Jubileuszowym dla uczczenia współpracy brytyjsko-polskiej oraz XX-lecia Konsulatu Brytyjskiego w Poznaniu. Koncert odbył się w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

21 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Następnie Rektor wziął udział w uroczystości wręczenia Certyfikatów oraz Statuetek Hipolita, która odbyła się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

20 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w panelu dyskusyjnym podczas XII Kongresu Eksporterów Polskich, który odbył się siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Podczas Kongresu Rektor został odznaczony Medalem Honorowym "Zasłużony Dla Eksportu".

20 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji "Dni Fulbrighta w Poznaniu - Niezależność i innowacja naszą drogą do rozwoju". Konferencja została zorganizowana przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta oraz Politechnikę Poznańską i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbyło się na Politechnice Poznańskiej.

19 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył oraz podsumował Międzynarodową Konferencję pn. "25 lat przemian rynkowych w Polsce". Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, który uświetnił swoją osobą to wyjątkowe wydarzenie. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

19 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w konferencji inauguracyjnej działalności Poznańskiego Konsorcjum RNA pt. „Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Poznańskie Konsorcjum RNA: START”.


18 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej kolacji poprzedzającej Konferencję pn. "25 lat przemian rynkowych w Polsce".

18 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów, dr. hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP oraz z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, wzięli udział w spotkaniu w sprawie akredytacji EPAS dla studiów MBA.
Następnie Rektor przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

17 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Panią Joanną Jajus Dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta w Poznaniu. Spotkanie poświęcone było współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a instytucjami zewnętrznymi w ramach Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej.


14 listopada 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu Studiów Podyplomowych "Ekonomia Społeczna" organizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

14 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, insp. dr. Rafałem Batkowskim w sprawie współpracy.
Następnie Rektor wziął udział w uroczystym zakończeniu III edycji oraz inauguracji IV edycji Studiów Podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystość odbyła się w sali 408A.
Po uroczystości Rektor spotkał się z absolwentami III edycji Studiów Podyplomowych dla Państwowej Straży Pożarnej.


14 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

 W tym samym dniu Prorektor uczestniczył w uroczystej Gali konkursów PRODOK i PROPAN, podczas której ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w VII edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2014.


13 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości   wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki firmy Volkswagen w miejscowości Białężyce koło Wrześni.


13 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, powitał studentów, którzy przyjechali na studia na UEP w ramach programu "Erasmus dla Ukrainy". Spotkanie odbyło się w sali 103A.

13 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z Panem Pawłem Jabłońskim, zastępcą redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita. Spotkanie dotyczące współpracy odbyło się w Warszawie.

13 listopada 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Kongresie Rozwoju Edukacji, który odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

12 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu ze Stowarzyszeniem Absolwentów UEP, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

10 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z delegacją z Shenzhen Longgang z Chin. Spotkanie odbyło się w sali 103A.

7 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP , wziął udział w posiedzeniu Komisji Rektorskiej ds. Statutu UEP.
W tym samym dniu Rektor spotkał się z Wojciechem Pawłowskim Prezesem Zarządu spółki VRP Sp. z o. o. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.
Następnie Rektor wraz z Prorektorem Cezarym Kochalskim spotkali się z Grzegorzem Kinelskim, Członkiem Zarządu ds. Handlowych w firmie ENEA S.A.

7 listopada 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Gospodarki Elektronicznej  w ramach "Klas Akademickich" oraz "Spotkań Klasowych Liderów". Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

6 -7 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Wirtschaft und Politik in Ostmitteleuropa 10 Jahre nach der EU-Erweiterung" ("Gospodarka i polityka w Europie Środkowo-Wschodniej 10 lat po rozszerzeniu UE"), zorganizowanej w Wiedniu w siedzibie Raiffeisen Bank International przez Herder-Forschungsrat oraz Institut fuer den Donauraum und Mitteleuropa. Prorektor Żukowski przedstawił referat pt. "Estland, Lettland, Litauen und Polen: Wirtschaft und Politik 2004-2014" ("Estonia, Łotwa, Litwa i Polska: Gospodarka i polityka 2004-2014").

6 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP , otworzył Ogólnopolską Konferencję Metodyczną pt. "Marketing profesjonalnych imprez biegowych", zorganizowaną przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP, przy współudziale Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

6 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów, dr. hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w wykładzie otwartym prof. Leszka Balcerowicza pt."Polska gospodarka po 1989 r. i jej perspektywy". Wykład odbył się w Auli UEP.
Tego samego dnia Rektor wziął udział w spotkaniu z firmą Aquanet S.A., gdzie przedstawił prezentację pt. "Woda a ekonomia".

6 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej pt. „Marketing profesjonalnych imprez biegowych”.

W tym samym dniu Prorektor spotkał się z przedstawicielami firmy Mira Kelly w sprawie sposobów zdobywania przez uczelnie wyższe funduszy i utrzymywania relacji z absolwentami.


4 listopada 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wystąpił w telewizji WTK  w programie "Gość wieczoru" w związku z zakończeniem budowy oraz przekazaniem nowego budynku UEP - Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.

4 listopada 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w panelu dyskusyjnym POLAND, GO GLOBAL! THINK TANK pt. "Jak przygotować polskie firmy na wejście na zagraniczne rynki". Spotkanie odbyło się w Hotelu Andersia.
W tym samym dniu Rektor wraz z Prorektorami uczestniczyli w przekazaniu budynku CEUE.

4 listopada 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.