28 lutego 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
 
27 lutego 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Radzie Księgarni UEP.
 
27 lutego 2014 roku - w drugim dniu obchodów VI DNI UEP - Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, powitał najsłynniejszych żeglarzy polarnych na spotkaniu  z cyklu „Jachtem za krąg polarny". Spotkanie połączone z wystawą „Jachtem za krąg polarny – Arktyka  2013”   odbyło się przed aulą UEP.

Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Przyjaciół i Sympatyków Uczelni na VI Gali UEP, połączonej z koncertem Waldemara Malickiego ,, Stan Surowy - otwarty na świat" w auli UEP. W części oficjalnej Gali zasłużeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz Medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”. W Gali władze rektorskie  reprezentowali również Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.
 
26 lutego 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP zainaugurował VI DNI UEP prezentacją stanu surowego nowego budynku - Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych UEP.

Ponadto Rektor w asyście dra hab. Jana Mikołajczyka, Prezesa Zarządu Fundacji UEP, wręczył nagrody laureatom konkursów Fundacji na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie.

Rektor pełnił także funkcję moderatora panelu pn. ,,Otwarci na świat - ekspansja globalna jako ważny czynnik rozwoju polskich firm". W dyskusji udział wzięli: Jerzy Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, dr hab. Herbert Wirth - Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., dr Jan Kulczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments oraz Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu Amica Wronki.
 
Po południu Rektor prof. Marian Gorynia otworzył wernisaż pokonkursowej wystawy plakatów studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu ,,Arm-wrestling - ile państwa, ile rynku", połączony z zawodami w siłowaniu się na rękę.
 
25 lutego 2014 prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył także posiedzeniu Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes w sali 103.
 
24 lutego 2014 roku  Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w pierwszej debacie z cyklu Otwartych Debat Akademickich pt. "O estetyzacji życia społecznego". Debata odbyła się w budynku głównym AWF.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.
 
24 lutego 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył dyplomy z wyróżnieniem wybitnym absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W spotkaniu Władze Rektorskie reprezentował także Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP.
 
24 lutego 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Prorektorami Uczelni Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 
21 lutego 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,uczestniczył w spotkaniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkanie miało miejsce w Warszawie.
 
21 lutego 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, wziął udział w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbyło się na Politechnice Łódzkiej.
 
20 lutego 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Radą Doktorantów UEP w sali 103. W Spotkaniu uczestniczyli także Prorektorzy: prof. Maciej Żukowski oraz prof. Cezary Kochalski.
 
18 lutego 2014 roku 11 lutego 2014 roku  Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
 
11 lutego 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył Konferencję Naukową pn. Osoby niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym, a także przewodniczył I sesji pt. Działania instytucji i stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się w sali 236A w Gmachu Głównym Uczelni.

11 lutego 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył jako moderator w sesji dotyczącej dobrych praktyk szkół wyższych podczas konferencji "Osoby niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym". Konferencja została zorganizowana przez dr Katarzynę Lis, Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i odbyła się w sali 236A.
 
11 lutego 2014 roku  Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.  
 
10 lutego 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym studiów doktoranckich. Spotkanie odbyło się w sali 103A.
 
7 lutego 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w wieczornej e-Debacie  pt. "Jak żyć dla i z nauki". Debata została przygotowana przez dr. inż.  Jakuba Jasiczaka z Katedry Marketingu Produktu i odbyła się w sali 111A w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 
4 lutego 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w otwarciu kolejnej edycji Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP, które odbyło się w Collegium Altum w sali 1511.
4 lutego 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów dr. hab. Jackiem Mizerką, prof. nadzw. UEP uczestniczyli w spotkaniu Rady Centrum Informatyki, które odbyło się w sali 103A.