28 lutego 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w drugim dniu obrad Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyły się w sali 111 A.

27 lutego 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia gościł członków Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesora Marka Ratajczaka. Obrady miały miejsce w sali 111A.

26 lutego 2015 roku - w drugim dniu obchodów V DNI UEP - Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami 85 rocznicy powołania Stowarzyszenia Absolwentów UEP, które odbyły się w sali 111A.
Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia otworzył wernisaż pokonkursowej wystawy plakatów studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod hasłem „Dobra puli wspólnej – paradoks wolności”.
Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Przyjaciół i Sympatyków Uczelni na VII Gali UEP, połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu NeedApp UEP.

25 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował VII DNI UEP połączone z oficjalnym otwarciem Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych.
Wieczorem, prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystym bankiecie Klubu Partnera z udziałem obecnych i byłych Władz Miasta Poznania.
W uroczystościach udział wzięli także Panowie Prorektorzy.

24 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w spotkaniu Kapituły Certyfikacyjnej Marki Wielkopolski, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy ul. Szyperskiej w Poznaniu.

19 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP , wziął udział w uroczystej gali z okazji 25-lecia działalności Krajowej Izby Gospodarczej, która odbyła się w Warszawie. W uroczystości  udział wzięli:  prezydent Bronisław Komorowski, wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka, b. prezydenci RP Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a także premier Węgier Viktor Orban.

17 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP , wziął udział w posiedzeniu Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, które również odbyło się w PKiN w Warszawie.

15 lutego 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i wyróżniającą się pracę magisterską, które odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.

14 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorami wzięli udział w Balu Seledynowym, który odbył się w Auli UEP.

12 lutego 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji Produktowej Grupy MAR-OL, na której UEP otrzymał trzy cegiełki (od grupy MAR-OL, Chaty Polskiej oraz firmy MMT) oraz został oficjalnie zaproszony do współpracy.Konferencja odbyła się na MTP.


11 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

10 lutego 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia podjął ustępujące oraz nowo wybrane Prezydium Rady Doktorantów UEP. Spotkanie miało miejsce w sali 103.

10 lutego 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w inauguracji Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP. Uroczystość odbyła się sali 1511 w Collegium Altum.

8 lutego 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej gali wręczenia Europejskiej Nagrody Obywatelskiej dla Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA. Uroczystość odbyła się w Teatrze Nowym w Poznaniu.

6 lutego 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z prof. dr. hab. Antonim Staschem przewodniczącym Rady Naukowej European Business Club Association.

5 lutego 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył zebraniu Rady Centrum Informatyki. Spotkanie dobyło się w sali 103.

4 lutego 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu z Panią Joanną Bytner Dyrektor Działu Marketingu. Spotkanie dotyczyło udziału UEP w Konferencji Produktowej Grupy MAR-OL oraz wzajemnej współpracy.

2 lutego 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu z Panem Adamem Trybuszem Prezesem Spółki Andersia Property Sp. z o.o. w sprawie przyszłej współpracy.

2 lutego 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Panem Lu Shirong Dyrektorem Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie dotyczyło współpracy polsko-chińskiej i odbyło się w pokoju 102.