31 marca 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z Rektorami Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Gniezna, Leszna, Kalisza, Piły oraz z Dziekanem PWSZ w Koninie. Celem spotkania było omówienie efektów dotychczasowej współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. Spotkanie odbyło się w Klubie Pracowniczym w Gmachu Głównym Uczelni.

 

31 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w debacie pt. „Inwestycje-szansa dla rozwoju regionu, kraju i Europy", która odbyła się na terenie MTP.

 

W dniach 28-30 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach.

 

28 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

 

27 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP uczestniczył w otwarciu Targów Techniki Motoryzacyjnej, które odbyło się na terenie MTP.

 

27 marca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Profesorem Christianem Stamov- Roßnagelem z Jacobs Center on Lifelong Learning and Institutional Development z Jacobs University w celu nawiązania współpracy.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, uczestniczył jako prelegent w poznańskiej edycji debaty "Polak, Europejczyk, Obywatel" zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Debata odbyła się w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

 

25 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Wieczorem Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z Ricardo Villanueva, Ambasador Meksyku w Polsce oraz  Władysławem Szebiotko Konsulem Honorowym Meksyku w Poznaniu.

 

24 marca 2014 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął Prorektorów Uczelni Ekonomicznych w sali 103. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Kapituły Złotego Hipolita na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

21 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu strategicznemu z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconemu realizacji STRATEGII UEP w roku 2013 oraz priorytetom strategicznym na rok 2014. Podczas spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali: Prorektorzy, Dziekani Wydziałów, Kanclerz UEP oraz Kwestor.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył  posiedzeniu Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”. Spotkanie odbyło się  Collegium Altum.

 

20 marca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył XVI seminarium z cyklu "Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych" w ramach projektu Decydujmy razem. Seminarium zostało zorganizowane przez Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i CAL, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Fundację Pomocy Wzajemnej Barka. Seminarium odbyło się w sali 407A.

Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę i modernizację budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Ponadto Prorektor, prof. Maciej Żukowski uczestniczył w spotkaniu z merem partnerskiego miasta Shenzhen. Celem spotkania było 
m.in omówienie współpracy w zakresie edukacji. Spotkanie odbyło się w Sali Kominkowej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

 

18 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

 

17 marca 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Inauguracji Mostów Ekonomicznych 2014. Uroczystość odbyła się w sali 0011 w Gmachu Głównym Uczelni.

 

17 marca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego. Było to spotkanie inaugurujące projekt dot. współpracy ponadnarodowej pt. "Kształtowanie jakości towarów i usług z uwzględnieniem rynków Europy Środkowo-Wschodniej".  Spotkanie odbyło się w sali 103A.

Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski powitał uczestników I edycji izraelskiego Programu Doctoral Seminars in English w sali 418.

 

17 marca 2014 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w VIII Międzynarodowym Kongresie Controllerów. Tematem przewodnim Kongresu były innowacyjne rozwiązania controllingowe. Kongres odbył się w Poznaniu w Hotelu Andersia.

 

17 marca 2014 roku, Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w debacie Transatlantic Renaissance or Economic NATO? Strategic and Economic Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w gali Innowacyjna Wielkopolska, wyłaniającej  laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego  i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski oraz Marka Wielkopolski, która miała miejsce w studiu TVP Poznań.

 

16 marca 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które odbyły się w Gmachu Głównym Uczelni, a także w Bibliotece w Collegium Altum

 

14 marca 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Konferencji IDEA, zorganizowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Politechniką Poznańską. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania było: realizuj pomysły, spełniaj marzenia, zmieniaj świat.  Konferencja odbyła się przy ul. Umultowskiej 87 (Kampus Morasko).

 

14 marca 2014 roku, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w spotkaniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

 

14 marca 2014 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Konsulem Honorowym Irlandii  z okazji ,,Dnia Świętego Patryka" w Hotelu Bazar w Poznaniu.

 

13 marca 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu podsumowującym 5 lat współpracy w ramach projektu Wielkopolska Platforma Innowacyjna. Spotkanie odbyło się w Sali Mailowej Urzędu Miasta Poznania.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Ruchu prawniczego, ekonomicznego i socjologicznego".

 

13 marca 2014 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystości powołania  na członka Kapituły  Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2014-2016. Spotkanie odbyło się w Belwederze. Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Gabinecie Wojskowym Pałacu Prezydenckiego.

 

12 marca 2014 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,   wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się osobiście z Wicepremierem Januszem Piechocińskim w celu omówienia wizyty Ministra Gospodarki w murach UEP.

 

11 marca 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej projektu stypendialnego Autostrady Wielkopolskiej S.A. Jest to druga edycja programu A2 DO KARIERY, w ramach którego ufundowane zostaną 5-miesięczne stypendia dla 3 studentów UEP. Briefing miał miejsce w Collegium Altum.

 

11 marca 2014 roku Rektor, prof. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w spotkaniu laureatów programów Przedsiębiorstwo Fair Play 2013 i Gmina Fair Play 2013, które odbyło się w Domu Żołnierza w Poznaniu.

 

11 marca 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, spotkał się z Dziekanami Wydziałów UEP w sprawie m.in limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 w sali 103.

 

10 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w Spotkaniu Jubileuszowym  z okazji 20. lecia działalności poznańskiego ruchu pracodawców Lewiatan, które odbyło się w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

7 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystym otwarciu Laboratorium Tradingowego OSTC w Auli UEP. W otwarciu uczestniczył także prof. Jacek Mizerka Prorektor ds. Edukacji i Studentów.

 

5 marca 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z potencjalnym inwestorem z sektora usług nowoczesnych, który rozważa lokalizację  swojego biura m.in.  w centrum Poznania . W wizycie uczestniczyli konsultanci z firmy WDGC, która obsługuje inwestora.

 

3 marca 2014 Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z drużynami, które zdobyły medale na Akademickich Mistrzostwach Polski w futsalu oraz w szachach. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym.

 

3 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród „Złoty medal MTP - Wybór Konsumentów 2013” połączonej z oficjalnym otwarciem nowego pawilonu 8A na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 

 

1 marca 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uroczyście otworzył dwudziestą edycję Balu Seledynowego 2014 w Auli UEP. Na Balu Władze Rektorskie reprezentowali również Panowie Prorektorzy.