31 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystym spotkaniu laureatów programów: Przedsiębiorstwo Fair Play 2014, Gmina Fair Play 2014 oraz Przyjazna Polska 2014, które odbyło się w Domu Żołnierza.

31 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.

30 marca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w ceremonii zamknięcia Konkursu Orły Eksportu Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się w Hotelu IBB Andersia.

29 marca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w ekspozycji koziołków zorganizowanej w ramach obchodów jubileuszu 150-lecia istnienia poznańskich wodociągów. Wydarzenie miało miejsce na Starym Rynku w Poznaniu.

27 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w otwarciu wystawy Nocny Poznań w blasku neonów w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

27 marca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył Spotkaniu Strategicznemu z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, poświęconemu realizacji STRATEGII UEP w roku 2014 oraz priorytetom strategicznym na rok 2015. Podczas Spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali: Prorektorzy, Dziekani Wydziałów oraz Kanclerz UEP.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.

26 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Programowej Kwartalnika Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Posiedzenie odbyło się w Warszawie.

26 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z Komisją Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania, które odbyło się w Sali Senatu UAM.

24 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia, przewodniczył także posiedzeniu Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”. Spotkanie odbyło się Collegium Altum.
Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Edukacji i Studentów, prof. Jackiem Mizerką otworzył Mistrzostwa Polski w Szachach, które trwać będą na UEP do 1 kwietnia br.
Popołudniu Rektor wziął udział w spotkaniu  z Prezesem Zarządu Aquanet Panem Pawłem Chudzińskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie Zarządu Spółki.

24 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z prof. Markiem Daviesem z Teesside University Business School w Middlesbrough. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy.

23 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w gali Innowacyjna Wielkopolska, wyłaniającej laureatów konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego i - Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski oraz Marka Wielkopolski - Greater thing from Greater Poland - Wielkarzecz z Wielkopolski, która miała miejsce w studiu TVP Poznań.

W dniach 20-22 marca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych, które odbyły się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

19 marca 2015 roku Rektor prof.dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dr. Franciszkiem Walą, a następnie otworzył konferencję naukową pn. Rachunkowość warta Poznania. W konferencji udział wziął także Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP oraz Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Konferencja odbyła się w sali 111A.


18 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu Loży Wielkopolskiej Business Centre Club z udziałem Pana Prezesa Marka Goliszewskiego, które odbyło się w IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

17 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w posiedzeniu Kapituły Orły Eksportu Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

16 marca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP przy udziale Biura Współpracy z Biznesem, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy Crystal Inc. w sprawie przyszłej współpracy.

16 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i wyróżniającą się pracę magisterską, które odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.

15 marca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw UEP, uczestniczył w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, które odbyły się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych UEP.

13 marca 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji święta narodowego Irlandii – Dnia św. Patryka, które odbyło się w Hotelu Kolegiackim.

10 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia podjął władze Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Pana Dyrektora Jacka Kowalewskiego oraz Pana Wicedyrektora Tomasza Klimanka.

9 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, gościł prof. Jerzego Hausnera, Członka Rady Polityki Pieniężnej w związku z konferencją pt. ,,Szanse rozwoju gospodarczego Polski", która odbyła się w sali 111 A.

7 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w zebraniu dotyczącym przygotowania do otwarcia przewodu doktorskiego 2 uczestników I edycji izraelskiej Doctoral Seminars in English. Zebranie odbyło się w sali 236A.

6 marca 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył The First International Conference for PhD Students and Young Researchers in Economics, Management and Finance. Konferencja została zorganizowana przez Doctoral Seminars in English i odbyła się w salach 417 i 418.

4 marca 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył konferencję pn. Aktywna Kobieta, która odbyła się w sali 418A.

3 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Ponadto Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu w sprawie akredytacji EPAS WSB-UEP, które odbyło się w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. W spotkaniu udział wzięli także Panowie Prorektorzy.
Tego samego dnia Rektor prof. Marian Gorynia gościł Przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich Pana Ryszarda Petru.

3 marca 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w bankiecie firmy GFT Polska, który odbył się w związku z połączenia marek Rule Financial i GFT Group. Bankiet odbył się w Concordia Design w Poznaniu.

2 marca 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes w sali 103. W posiedzeniu udział wziął także Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP.