31 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Konferencji konsultacyjnej wstępnego projektu „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” (WRPO 2014+). Konferencja odbyła się w Collegium Iuridicum UAM.

30 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w debacie „Funkcja Akademicka ul. Św. Marcin” w ramach Programu Strefa Święty Marcin. Debata odbyła się w Centrum Kultury „Zamek”, w sali pod Zegarem.

30 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ,,Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku" prowadzonego przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie uczelni członkowskich - Zgromadzenia Plenarnego - KRASP. Spotkanie odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie.

29 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z dr. Jackiem Roszykiem,  Prezesem Zarządu firmy Żabka Polska  Sp. z o.o., w celu omówienia dalszej współpracy. Spotkanie miało miejsce w Restauracji  Piano Bar w Starym Browarze.

28 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Poznańską Inaugurację Akademicką, które odbyło się w Sali Konferencyjnej Hotelu Kolegiackiego.

26 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystej kolacji i koncercie z okazji 15 edycji Dni Belgijskich organizowanych przez Belgijską Izbę Gospodarczą (BBC) we współpracy z Ambasadą Belgii i Przedstawicielstwami Ekonomicznymi Regionów: Brukseli, Flandrii oraz Walonii. Spotkanie odbyło się w Hotelu Andersia.  
 
26 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Uroczystość odbyła się w sali 111A.

Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, wziął udział w inauguracji III edycji Programu Doctoral Seminars in English oraz wygłosił wykład dla uczestników I i III edycji Programu Doctoral Seminars in English. Inauguracja odbyła się w sali 103A.
 
W tym dniu Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, otworzył również Seminarium Doktorskie na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej pt. ,,Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013" i wygłosił wykład ,,Dobre praktyki w pracy naukowej". Seminarium odbyło się w sali 236A.
 
25 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął udział w absolutorium oraz uroczystej inauguracji III edycji studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej w sali 408A.
Wieczorem Rektor uczestniczył w spotkaniu z absolwentami II Edycji Studiów Podyplomowych Gospodarowanie zasobami dla Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, które odbyło się w Sali Bankietowej Hotelu IKAR w Poznaniu.

25 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Walnym Zebraniu Klubu Uczelnianego AZS UE Poznań, na którym został wybrany nowy Zarząd AZS UEP na kadencję 2013-2015. Zebranie odbyło się w sali 111A w Gmachu Głównym Uczelni.

24 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w spotkaniu związanym z XVII Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki. Spotkanie odbyło się w Sali Senatu Collegium Minus UAM.
Tego samego dnia Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, prof. Cezary Kochalski wziął udział w Konferencji E-NNOVATION. Konferencja odbyła się w Hotelu BLOW UP HALL w Starym Browarze.

24 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył ogólnopolską konferencję metodyczną pt. „Marketingowe aspekty organizacji imprez biegowych” zorganizowaną przez Katedrę Strategii Marketingowych UEP. Konferencja odbyła się w sali 111A.
Wieczorem Rektor, uczestniczył w uroczystej kolacji z olimpijczykami, którzy brali udział  w ww. konferencji. Kolacja miała miejsce w Restauracji Mollini.
 
23 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył Konferencję Naukową Ryzyko w Zarządzaniu Strategicznym, która odbyła sie w Hotelu Novotel w Poznaniu.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął udział w konferencji pt. ,,Formy, mechanizmy i skutki umiędzynarodowienia klastrów", na której to wygłosił wykład nt. ,,Klastry - regulacja zachowania się przedsiębiorstwa". Konferencja miała miejsce w Instytucie Zachodnim.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciejem Żukowskim uczestniczył  w posiedzeniu Rady Programowej do spraw upowszechniania historii i tradycji UEP, podczas której wręczył powołania nowym członkom Rady: prof. Henrykowi Januszkowi oraz dr. Arturowi Wierzbickiemu.
 
22 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki 2012/2013 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Uroczystość odbyła się w Czytelni na II piętrze Biblioteki Głównej w Collegium Altum.
Tego samego dnia Rektor wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Grupy Allegro oraz Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym. Spotkanie dotyczyło możliwości trójstronnej współpracy pomiędzy miastem, uczelnią i biznesem w zakresie nauki, kształcenia, wspierania rozwoju biznesów technologicznych oraz budowania nowoczesnego wizerunku stolicy Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczyła również Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. Dorota Appenzeller oraz prof. Krzysztof Walczak z Katedry Technologii Informacyjnych.

22 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym podsumowaniu Akademickich Mistrzostw Wielkopolski, które odbyło się w klubie Trops. Podczas spotkania Pan Rektor wręczył najlepszym sportowcom puchary.

21 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, otworzył IX Ogólnopolską Konferencję Naukowo–Zawodową „Rachunkowość odpowiedzialności społecznej – teoria i praktyka”. Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Studenckie Koło Naukowe Konto.

21 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podpisał porozumienie z Dr. Ianem Firla  - Prezesem Zarządu OSTC Poland Sp. z o.o., o przystąpieniu tej firmy do Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Rektor, prof. Marian Gorynia podjął Komendanta Wojewódzkiej Policji insp. dr. Rafała Batkowskiego oraz mł. insp. Sławomira Gembarę, Pełnomocnika ds. współpracy naukowo-badawczej. W spotkaniu uczestniczył także prof. Henryk Januszek. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy.

19 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w inauguracji studiów podyplomowych "Ekonomia społeczna" i wygłosił wykład inauguracyjny pt. "Społeczna gospodarka rynkowa". Inauguracja odbyła się w sali 301A.

19 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego oraz absolutorium Executive MBA i MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu, które odbyły się w sali 111 A.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przywitał gości na spotkaniu jubileuszowym z okazji 50-lecia działalności Akademickiego Klubu Seniora w Poznaniu. Uroczystość miała miejsce w Auli UEP.
Tego samego dnia Rektor uczestniczył w absolutorium Programu MBA Poznań Atlanta w sali 111A.

19 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uroczyście zaingurował Studia Podyplomowe "Ekonomia Społeczna" organizowane na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

18 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych połączonej z wręczeniem nauczycielom akademickim dyplomów do nagród Rektora. Spotkanie odbyło się w Auli UEP.

17 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoj,  dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, spotkał się z przedstawicielami firmy Orange Polska. Spotkanie dotyczyło współpracy biznesowej w ramach projektu „Twoja perspektywa” i odbyło się w sali 103A.
Tego samego dnia Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, prof. Cezary Kochalski uczestniczył w spotkaniu z okazji Dnia Budowlanych. Spotkanie odbyło się w Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych 1 w Poznaniu.
Następnie Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, uroczyście zainaugurował VI edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz V edycję Akademii Młodego Ekonomisty.
 
17 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie Konsula Honorowego Irlandii Mateusza Morawieckiego, wziął udział w konferencji pt. ,, Polska i Irlandia w Unii Europejskiej w perspektywie Prezydencji obu karajów". Konferencja miała miejsce w Sali Białej Hotelu Bazar.
Ponadto, Rektor uczestniczył w Jubileuszu 20-lecia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, który odbył się w Ośrodku Nauki PAN.

17 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Programu Grantowego UEP "WRACAM". Spotkanie odbyło się w sali 418A. 

16 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął prof. Klausa-Heinricha Standke oraz Prezydenta Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, prof. Patrice Neau. W spotkaniu uczestniczył także były Rektor UEP prof. Bohdan Gruchman.
Następnie Rektor, prof. Marian Gorynia wspólnie z zaproszonymi gośćmi udał się na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza by uczestniczyć w wykładzie prof. Patrice Neau pt. ,,The French-German University, a contribution to the European space of higher education and research".
Ponadto, Rektor spotkał się z Prezesem Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Ralfem Jochenem Berckhanem, który wygłosił wykład w ramach Zajęć Otwartych dla studentów.
Tego samego dnia Rektor uczestniczył  w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Hotelu Bazar.

16 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu Loży Wielkopolskiej Business Centre Club, które odbyło się w IBB Andersia Hotel w Poznaniu.

15 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w kolacji z Prezydentem Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, prof. Patrice Neau. Kolacja odbyła się w Hotelu Kolegiackim w Poznaniu.

Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof.  Maciej Żukowski uczestniczył w otwarciu wystawy "Drzeworyty - talizmany szczęścia" w Czytelni Czasopism Biblioteki Głównej (Collegium Altum). Wystawę otworzył Przedstawiciel i Szef Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce, Jack K. C. Chiang.
 
15 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z Prezydentem Uniwersytetu Francusko-Niemieckiego, prof. Patrice Neau oraz prof. Horstem Brezinskim.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia przyjął przedstawicieli  Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej. W spotkaniu uczestniczył także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski.
Wieczorem Rektor, na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Premiera Kraju Związkowego Brandenburgia dr. Dietmara Woidke, uczestniczył w koncercie oraz uroczystej kolacji z okazji 10-lecia współpracy Wielkopolska-Brandenburgia, które odbyły się w Teatrze Nowym w Poznaniu.
 
15 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku formacyjnego 2013/2014 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

12 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w dyskusji o oczekiwaniach wobec Uczelni: „Biznes od Nauki, czyli jak możemy współpracować” zorganizowanej z okazji ,,Dnia Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” i połączonej z obchodami X-lecia Klubu Partnera. Władze Rektorskie reprezentowali również Prorektorzy: prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP. Spotkanie odbyło się w sali 111A.
Wieczorem, Rektor wspólnie z Prorektorami uczestniczył w bankiecie zorganizowanym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

W dniach 7-12 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Eduniversal World Convention 2013. Konferencja  odbyła się w Bangalore w Indiach.
 
11 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  uczestniczył w uroczystości wręczenia nagrody głównej w konkursie ,,Poznań przyciąga najlepszych", zorganizowanym przez Urząd Miasta Poznania. Laureatką konkursu została studentka I roku Wydziału Ekonomii, Hanna Engel. Spotkanie obyło się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

10 października 2013 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył jako panelista w debacie pt. "Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?". Debata z udziałem Prezydenta RP odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

9 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Muzycznej w Poznaniu.

9 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, ogłosił wyniki konkursu Virgin Mobile Global Student Entrepreneur Awards, który odbył się w sali 113B.

8 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej kolacji podczas Targów POLEKO 2013 zorganizowanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolacja odbyła się w Hotelu Mercure.

8 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w uroczystości wręczenia Stypendium Miasta Poznania 2013/2014 studentce I roku Wydziału Zarządzania UEP, Agnieszce Bernardelli. Spotkanie odbyło się w Sali  Białej Urzędu Miasta Poznania.

7 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

7 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

5 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na studiach doktoranckich na Wydziele Ekonomii. Uroczystość odbyła się w sali 111A.
 
4 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

3 października 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

3 października 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

3 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w publicznej debacie ,,Ludzie. Fabryka. Miasto. Razem czy osobno?”, która odbyła się na ,,Szachownicy" w Starym Browarze.

3 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 
2 października 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego  na Politechnice Poznańskiej.
 
2 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

1 października 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w Poznańskiej Inauguracji Akademickiej, która odbyła się w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich.