30 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w Koncercie Zaduszkowym "Pamiętamy..." w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej. Koncert odbył się w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.

30 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji klas akademickich na Wydziale Zarządzania. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

30 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

29 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się w Kampusie WARTA na ul. Piotrowo.

29 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości otwarcia nowego centrum logistycznego Amazon mieszczącego się w Sadach k. Poznania

28 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wraz z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr. hab. Maciejem Żukowskim, prof. zw. UEP, uczestniczyli w prezentacji broszury informacyjnej "HORYZONT 2020" na zaproszenie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyny Łybackiej oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka. Prezentacja odbyła się w Auli UAM.

28 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu Zespołu ds. Edukacji i Nauki, które odbyło się w Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W tym samym dniu Prorektor spotkał się z kierownikami studiów podyplomowych w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu studiów podyplomowych oraz reguł finansowania studiów podyplomowych. Spotkanie odbyło się w sali 236A.

28 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Zawodowej zatytułowanej "20 lat ustawy o rachunkowości" Kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową.  Konferencja odbyła się w WTC przy ul. Bukowskiej.

27 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w sesji naukowej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu  pt. PANorama 2014 POZnań. Sesja była dedykowana Profesorowi Andrzejowi B. Legockiemu w 75 rocznicę urodzin i odbyła się w Auli PAN przy ul. H. Wieniawskiego 17/19.
W tym samym dniu Rektor wziął udział w uroczystej gali, podczas której zostały ogłoszone wyniki konkursów dla najlepszych eksporterów i najbardziej innowacyjnych firm: "Marka Polskiej Gospodarki", "Orły Eksportu" i "Dobra Firma 2014". Uroczystość odbyła się w gmachu Ministerstwa Gospodarki w "Sali pod Kopułą" w Warszawie.

25 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, powitał  słuchaczy IV edycji Doctoral Seminars in English w roku akademickim 2014/2015. Uroczystość odbyła się w sali 103A.

22-25 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w 7. Światowej Konwencji Eduniversal w Istambule.

24 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej  Gali projektu "Mam dziecko - pracuję", która odbyła się w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3.

24 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. Następnie Rektor spotkał się z Wojewodą Wielkopolski Piotrem Florkiem. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim.
W tym samym dniu Rektor przedstawił prezentację podczas debaty pt. "Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?". Debata odbyła się w sali 111A.

24 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył seminarium inaugurujące cykl Metodoliczne debaty w ekonomii pt. "Metodologia nauk ekonomicznych w kryzysie?". Debata odbyła się w sali 111A.

23 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył konferencję Big Data Smart zorganizowaną przez SAP Polska oraz Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Konferencja odbyła się w Auli UEP.
Tego samego dnia gośćmi Prorektora Żukowskiego byli Ambasador Republiki Albanii dr. Shpresa Kureta i Konsul Honorowy Albanii Jarosław Rosochacki. Spotkanie odbyło się w gabinecie Prorektora. W tym dniu Prorektor Żukowski uczestniczył także w zebraniu Komitetu Wydawniczego PUE Review.


22 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w Polskim Kongresie Gospodarczym "Nauka dla biznesu, biznes dla nauki", który odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Kongres odbył się w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie.

22 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Seminarium na ulicy Panny Marii 4 w Poznaniu.

21 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
W tym samym dniu Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP spotkał się z Panem Robertem Nowakiem Wiceprezesem ds. finansów w firmie Autostrada Wielkopolska SA w sprawie współpracy. Następnie,  Pan Rektor gościł w swoim gabinecie Pana Profesora Grzegorza Kołodkę, który wygłosił wykład na UEP pt. "Ćwierćwiecze transformacji i co dalej".

18 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.
W tym samym dniu Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w inauguracji i absolutorium studiów MBA Atlanta. Uroczystości odbyły się w sali 111A.

18 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji I roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich prowadzonych w języku angielskim. Inauguracja odbyła się w sali 416A.

16 -18 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w obradach Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego KRASP, które odbyły się w Gdańsku.

17 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Posiedzenie odbyło się w Warszawie  w siedzibie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

16 -17 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w 3rd International Conference "Social Security Systems and Demographical Challenges". Konferencja odbyła się na Politechnice
Poznańskiej w sali L 123.

15 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju,dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, spotkał się z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Targów POLEKO 2014.

14 -15 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w World Investment Forum 2014, które odbyło się w Genewie.

13 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, spotkał się z przedstawicielami firmy Jeronimo Martins Polska SA w sprawie omówienia współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a firmą.

13 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wręczył dyplomy do nagród rektora za rok akademicki 2013/2014 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Uroczystość odbyła się w Czytelni na II piętrze Biblioteki Głównej w Collegium Altum.
W tym samym dniu Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z przedstawicielami firmy ENEA SA w sprawie współpracy. Spotkanie odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

11 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Studiach Doktoranckich na Wydziale Ekonomii. Uroczystość odbyła się w sali 111A.

11 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej studiów podyplomowych MBA - Zarządzanie Szkołą Wyższą. Program ten jest prowadzony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

10 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych połączonej z wręczeniem nauczycielom akademickim dyplomów do nagród Rektora. Spotkanie odbyło się w Auli UEP.

9 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Uroczystej Inauguracji VII edycji  AME i VIII edycji EUD, która odbyła się w Auli UEP.

9 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

8 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie.

8 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, spotkał się z przedstawicielami firmy Rule Financial w związku z chęcią przystąpienia firmy do Klubu Partnera UEP.

8 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej.

7 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

7 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
W tym samym dniu Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP i Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP,  wzięli udział w posiedzeniu Rady Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej "Erga Omnes", które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

6 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

5 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej Mszy świętej inaugurującej nowy rok akademicki. Mszę, która odbyła się w poznańskiej Bazylice Archikatedralnej  odprawił  Ksiądz Biskup Damian Bryl.

4 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

4 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w inauguracji I roku studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania. Uroczystość odbyła się w sali 111A .

3 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.


W dniach 2-4 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w I Międzynarodowej Konferencji Espanet Polska, na której wygłosił referat pt. "Social policy in new EU Member States 2008-2013".

2 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

2 października 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

2 października 2014 roku  Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

2 października 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

1 października 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.