28 sierpnia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

25 sierpnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji otwierającej projekt Centrum Arbitrażu i Mediacji. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Mariusz Haładyj, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz wielu innych znamienitych gości.

20 sierpnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu okolicznościowym w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Vladimira Tkaczewa. Uroczystość odbyła się w Centrum Kongresowym MTP.

18 sierpnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zaprosił przedstawicieli Rady Nadzorczej Spółki pod Firmą ,, Spółka
Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. zo.o.” na spotkanie inaugurujące działalność tej Spółki.

14 sierpnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystych obchodach 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego, które odbyły się na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

9 sierpnia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w otwarciu XXII Międzynarodowego Festiwalu Szachowego. Turniej trwa do 16 sierpnia br. i odbywa się w sali 111A w Gmachu Głównym.

4 sierpnia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podpisał porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej z Dyrektorem Delegatury ABW w Poznaniu płk Rafałem Syrysko.