31 stycznia 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
30 stycznia 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciejem Żukowski, prof. zw. UEP wręczył nagrody laureatom Konkursu o Złotą Mysz, zorganizowanego dla studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej uczęszczających na zajęcia z przedmiotu technologie informacyjne. Spotkanie odbyło się w sali 210B.
 
30 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w uroczystym otwarciu Konsulatu Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w budynku Concordia Design.
 
28 stycznia 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w sali 103.
 
27 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w spotkaniu z Prorektorami Uczelni Ekonomicznych. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
 
24 stycznia 2014 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciejem Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczyli w AIB-CEE Champer Seminar
"Challenges for International Business and Teaching in the CEE Region - Towards an Integrative Perspective". Seminarium odbyło się w sali 111A i zostało zorganizowane przez Academy of International Business, Central and Eastern Europen Chapter (AIB-CEE).
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni.
 
23 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z Kirsi Kostia i Riitta Birkstedt, przedstawicielami University of Turku z Finlandii. 
 
21 stycznia 2014 roku  Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem, w sprawie współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu a naszą Uczelnią.
 
21 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa UEP.
 
20 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, które miało miejsce w Kolegium Rungego w Poznaniu.
 
16 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył, uczestniczył oraz podsumował trzeci dzień konferencji inaugurującej Program Horyzont 2020 w regionie. Konferencja odbyła się w Auli Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tego samego dnia Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Maciej Żukowski, spotkał się z  Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce, dr inż. Sebastien Reymond. Spotkanie odbyło się w sali 103.
Ponadto, Prorektor prof. Maciej Żukowski uczestniczył także w uroczystości obchodów 15-lecia odtworzenia Gminy Żydowskiej w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Zamek.
 
15 stycznia 2014 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w drugim dniu konferencji inaugurującej Program Horyzont 2020 w regionie, która odbyła się w Auditorium Maximum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
15 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Poznańskiej Gali Sportu, która odbyła się w Sali Wielkiej CK Zamek.
 
15 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu noworocznym u Wójta Gminy Suchy Las.
 
15 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył konferencję pn. Strategic management games innovative teaching method for business education, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w sali 236A.
 
14 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab.Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

13 stycznia 2014 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  uczestniczył w spotkaniu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, które odbyło się w Warszawie.
 
13 stycznia br. Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP wziął udział w spotkaniu noworocznym Akademickiego Związku Sportowego, które odbyło się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

10 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wspólnie z  Prorektorami uczestniczył  w spotkaniu noworocznym KU NSZZ "Solidarność" oraz ZNP przy UEP, które odbyło się w Małej Auli Uczelni.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, wziął także udział  w spotkaniu noworocznym Starosty Poznańskiego, które odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.
 
9 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab.Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w Spotkaniu Opłatkowym u Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Władze Rektorskie reprezentowali także Panowie Prorektorzy.
 
8 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział  w konferencji prasowej inaugurującej tegoroczną edycję konkursu o tytuł  Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Konkursu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 
6 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w koncercie kolęd w wykonaniu Chóru Kameralnego MUSICA VIVA w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu.
 

4 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, uczestniczył w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

3 stycznia 2014 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, na zaproszenie Prezydenta Miasta  Poznania wziął udział w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Centrum Kultury Zamek. W spotkaniu uczestniczył także prof. Cezary Kochalski, Prorektor ds. Strategii i Rozwoju.