30 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Auli UAM.

 

27 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował 88. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Auli Uczelni.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w wieczornej e-Debacie "Rola uczelni ekonomicznych w komercjalizacji badań naukowych". Spotkanie odbyło się w sali 111A.

 

26 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej Poznańskiej Inauguracji Akademickiej 2013/2014, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Centrum Prasowym MTP.

 

W dniach od 25 do 27 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji Principles for Responisble Management Education (PRME) "New Ways of Developing Leaders for the Future We Want" połączonej z 21. doroczną konerencją CEEMAN, zatytułowaną "Business Schools as Responsible Change Agents: From Transition to Transformation", podczas której Pan Rektor odebrał akredytację instytucjonalną dla UEP. Konferencja odbyła się w Bled w Słowenii.


24 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył  posiedzeniu Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”. Spotkanie odbyło się  Collegium Altum.

W tym samym dniu Rektor przewodniczył także posiedzeniu Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes w sali 418 A.

 

23 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w Forum inaugurującym VII Światowe Dni Innowacji, na którym wygłosił wykład pt. ,,Światowe trendy i wyzwania globalizacji i internacjonalizacji ". Konferencja miała miejsce w Sali Sesyjnej Urząd Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej VII Światowych Dni Innowacji w sali 132 Urzędu Wojewódzkiego.

W tym samym dniu Rektor uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelny. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania.

 

23 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Rady Centrum Informatyki, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym UEP.


21 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w spotkaniu władz Wydziału Zarządzania z adiunktami tego Wydziału w Sypniewie, podczas spotkania Pan Rektor przedstawił temat "Rozwój naukowy na UEP".


20 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym UEP.

W tym samym dniu Rektor, prof. Marian Gorynia, powitał pracowników UEP na pikniku integracyjnym, zorganizowanym na Polu Piknikowym Malta.


19 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, na którym to wygłosił wykład nt. ,,Klasyfikacja nauk ekonomicznych - dywergencja czy konwergencja?".


Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia wziął udział w gali ,,Żabka-Zielone Swiatło" z okazji 15-lecia działalności firmy Żabka Polska, która odbyła się w Hotelu Andersia w Poznaniu.


19 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w dorocznej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, którego Pan Rektor jest przewodniczącym pt. "Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym". Konferencja odbyła się w Chorzowie w hotelu Arsenal Palace.


18 września 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP,wziął udział w debacie na temat sytuacji związanej z niżem demograficznym na uczelniach. W dyskusji uczestniczyli także była Minister Edukacji Krystyna Łybacka oraz prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk, Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debata odbyła się w telewizji WTK przy ul. Krzywoustego w Poznaniu.


17 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.


16 września 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP,wziął udział w posiedzeniu Członków Kapituły Konkursu na zamawiane prace dyplomowe realizowane w ramach projektu "Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii" (SCITT). Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Przemysłowej 46 w Poznaniu.


16 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej projektów, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Spotkanie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w nadzwyczajnym posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


12 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Organizatorem spotkania była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, spotkał się z Podsekretarzami Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Jackiem Gulińskim i prof. Markiem Ratajczakiem. Spotkanie odbyło się w siedzibie MNiSW.


12 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji pt. "Pension Reforms in Post-Socialist and Other Countries - Comparison  and Evaluation", na której Pan Rektor przedstawił referat pt. "Polish Pension Reforms in 2011-2013: Retreat or Adjustment?". Konferencja odbyła się na Politechnice Poznańskiej.


11 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wziął udział w obozie adaptacyjnym "ADAPT" dla studentów I roku studiów w Mielnie. Władze Uczelni reprezentowali także: Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Ekonomii, dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP, Prodziekan Wydziału Towaroznawstwa, dr hab. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.


10 września 2013 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

W tym samym dniu Rektor przewodniczył także żałobnemu posiedzeniu Senatu UEP, poświęconemu Śp. Profesorowi Januszowi Samelakowi. Posiedzenie odbyło się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni.

Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, spotkał się z prof. Józefem Orczykiem w związku z zakończeniem pełnienia  przez Pana Profesora funkcji przewodniczącego Rady Programowej ds. upowszechniania historii i tradycji UEP. W spotkaniu uczestniczył także prof. Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz mgr inż. Roman Tomaszewski, Dyrektor Biblioteki Głównej UEP.


W dniach od 6 do 7 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej ESPAnet pt. "Social Policy and Economic Development".


5 września 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP wziął udział w Poznańskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2013, który odbył się Auli Politechniki Poznańskiej.


5 września 2013 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył międzynarodową konferencję naukową ESPAnet pt. "Social Policy and Economic Development", która odbyła się w Auli UEP.

Tego samego dnia Pan Rektor Maciej Żukowski wygłosił toast na przyjęciu dla uczestników tej konferencji w Centrum Kultury Zamek.


2 września 2013 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP wzięli udział w inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Wizyta ta związana była z rozpoczętą współpracą między Wydziałem Zarządzania UEP a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy, która obejmuje objęciem patronatem przez Wydział Zarządzania UEP klasy Technikum Ekonomicznego o profilu ekonomicznym.


2 września 2013 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP,  wziął udział w pierwszym posiedzeniu Zespołu Opiniującego projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Posiedzenie odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania.

Tego samego dnia Prorektor, prof. Cezary Kochalski uczestniczył w Jubileuszu 20-lecia utworzenia Spółki Volkswagen Poznań. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.