30 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, zainaugurował 90. rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w Auli UEP.

28 września 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w zebraniu Rady Reprezentacji Środowisk współpracujących na rzecz Centrum Arbitrażu i Mediacji. Zebranie odbyło się w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

27 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Rady Naukowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej Erga Omnes, które odbyło się w sali 103.

W dniach 23-26 września 2015 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w 23rd CEEMAN Annual Conference, która miała miejsce w Kazachstanie.

25 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP połączonym z  posiedzeniem Konwentu UEP. Spotkanie miało miejsce w sali 236A.

24 września 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania, BCC, TPA Horwath oraz ekspertami z UEP ws. Konsorcjum Marki Poznań, które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni.

23 września 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Korporacyjnego mBanku Marcinem Szymanowskim oraz Doradcą Zarządu mBanku Piotrem Przybylskim.

23 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Panią prof. dr. hab. Elżbietą Mączyńską.
Ponadto Rektor, prof. Marian Gorynia, przewodniczył posiedzeniu Prezydium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Spotkanie odbyło się w siedzibie PTE w Warszawie.

22 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.

21 września 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, otworzył VIII Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi, który odbył się w sali 111A. W otwarciu udział wziął także Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

21 września 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, powitał gości na uroczystej kolacji zorganizowanej ramach VIII Zjazdu Katedr ZZL "Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym non-profit". Spotkanie odbyło się w Concordia Design przy ul. Zwierzynieckiej 3.

19 września 2015 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył ogólnopolską konferencję doktorantów i młodych naukowców organizowaną przez Radę Doktorantów UEP. Konferencja odbyła się w sali 111A.

18 września 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,  powitał pracowników UEP na pikniku integracyjnym, zorganizowanym na terenie MTP. W spotkaniu udział wzięli także Panowie Prorektorzy.

17 września 2015 roku Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, otworzył konferencję naukową pt. Rynek lotniczy w Polsce w XXI wieku, która odbyła się w sali 111A.

W dniach 14-16 września 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył komisji akredytacyjnej CEEMAN w Tallinn School of Economics and Business Administration, czołowej uczelni ekonomicznej w Estonii, wchodzącej w skład Politechniki w Tallinie.

15 września 2015 roku Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP wziął udział w spotkaniu z Prezesem firmy Aquanet Pawłem Chudzińskim.

W dniach 9-11 września 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego, którego jest Przewodniczącym, na temat Świadczenia z ubezpieczenia społecznego na rzecz rodziny - w Jodłowej na Podkarpaciu.

8 września 2015 roku Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym.
Tego samego dnia Rektor, prof. Marian Gorynia uczestniczył w Jubileuszu 150-lecia istnienia firmy Aquanet SA. W uroczystości udział wziął także Prorektor ds. Strategii i Rozwoju, dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP.

7 września 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył międzynarodowe warsztaty European Establishement Statistics Workshop 2015. Otwarcie odbyło się w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych.

4 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, podjął w swoim gabinecie Pana Adama Trybusza oraz Pana Wojciecha  Sztubę, przedstawicieli Business Centre Club. Spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy BCC a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

2 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wraz z Prorektorem ds. Strategii i Rozwoju, dr. hab. Cezarym Kochalskim, prof. nadzw. UEP, wzięli udział w spotkaniu ze studentami I roku studiów, które odbyło się podczas obozu integracyjnego „ADAPT” w Łazach.

1 września 2015 roku Rektor, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Poznańskiej Wojciechem Nentwigiem. Tematem spotkania była współpraca UEP z Filharmonią Poznańską.