9-11 czerwca

Magister Joanna Gryt (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyła w konferencji „Biblioteka w społeczeństwie wiedzy – informacja, edukacja, profesjonalizm", zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego. 

11-12 czerwca

Magister Agnieszka Dolińska (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięła udział w konferencji naukowej „Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej”, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z okazji sześćdziesiątej rocznicy utworzenia Bibliotek: Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie.

 

18 czerwca

Pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji wzięli udział w spotkaniu z firmą EBSCO Information Services, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

 

25-26 czerwca

Magister Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyła w II. Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”, zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

 

Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski oraz pracownicy wzięli udział w:

  • VI Konferencji Uczelnianej „Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu” (8 czerwca),
  • dorocznej konferencji dydaktycznej poświęconej jakości nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (16 czerwca). 

 

Bibliotekę Główną UEP zwiedzili oraz zapoznali się z zasadami korzystania z jej zbiorów:

  • uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (1 czerwca),
  • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie (19 czerwca),
  • uczestnicy PUE Doctoral Studies in English (30 czerwca).