9-10 kwietnia 2015
Doktor Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczył w X Warsztatach „Biblioteki Cyfrowe" zorganizowanych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

13 kwietnia 2015
Magister Liliana Kozik i mgr Katarzyna Regulska (z Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięli udział w prezentacji systemu bibliotecznego Alma, którą w Bibliotece Politechniki Poznańskiej przeprowadzili przedstawiciele firmy ALEPH Polska Sp. z o.o.

16 kwietnia 2015
Ze zbiorami Biblioteki Głównej i sposobami ich udostępniania zapoznali się uczniowie z XII LO w Poznaniu.

16-17 kwietnia 2015
Doktor Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) brał udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji „Automatyzacja bibliotek : Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współudziale Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

20-21 kwietnia 2015
Magister Liliana Kozik oraz mgr Katarzyna Regulska (z Oddziału Opracowania Zbiorów) uczestniczyły w otwartej konferencji „Deskryptory Biblioteki Narodowej - propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej”, zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

23 kwietnia 2015
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyła się prezentacja bazy EMIS Professional. W spotkaniu, przeprowadzonym przez pana Krzysztofa Malatyńskiego, udział wzięli pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, Szkoleń i Obsługi Użytkowników oraz Oddziału Opracowania Zbiorów.

24 kwietnia 2015
Magister inżynier Anna Adamek (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięła udział w konferencji „Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej" zorganizowanej przez Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

27 kwietnia 2015
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej.