4 marca 2015
Członkowie komisji akredytacyjnej EPAS EFMD, oceniający program studiów Executive MBA, zapoznali się z zasobami i usługami Biblioteki.

5 marca 2015
Biblioteka włączyła się w akcję UEP wspierającą ochronę własności intelektualnej „Kradzione nie uczy". Na terenie agend usługowych Biblioteki wyeksponowano materiały przypominające użytkownikom, że ściąganie i plagiatowanie jest naruszeniem prawa.

6 marca 2015
Na terenie Czytelni Książek i Czytelni Czasopism zaprezentowano pokonkursową wystawę fotografii prasowej „Wielkopolska Press Photo 2014". Wystawa została udostępniona Bibliotece Głównej do dnia 26 kwietnia 2015 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w ramach „Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii", projektu mającego na celu popularyzowanie dorobku fotografików, klubów, grup twórczych z terenu województwa wielkopolskiego.


Fot. Michał Adamski

6 marca 2015
Magister Barbara Rossa (Samodzielne Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju Biblioteki) oraz dr Artur Wierzbicki (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) wzięli udział w walnym zebraniu wyborczym Komisji Informacji Naukowej przy Oddziale PAN w Poznaniu.

12 marca 2015
Magister Anita Kubacka (kierownik Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni Czasopism) oraz mgr Sylwia Wojtczak (kierownik Sekcji Obsługi i Informacji Czytelni Książek) uczestniczyły w warsztatach „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.

17 marca 2015
W sali konferencyjnej Biblioteki odbyło się posiedzenie Rady Bibliotecznej, podczas którego przedstawiono sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej w roku 2014.

18 marca 2015
Dyrektor Biblioteki mgr inż. Roman Tomaszewski, mgr Katarzyna Regulska (kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz mgr Dorota Wojewoda (kierownik Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) uczestniczyli w seminarium „Dobre praktyki w realizacji projektów bibliotecznych w perspektywie finansowej 2007-2013 i prognozy na przyszłość" zorganizowanym przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej.

19, 24. 25 marca 2015
Magister Agnieszka Dolińska, mgr Joanna Gryt oraz mgr Dorota Wojewoda (z Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji) przeprowadziły dla pracowników naukowych i doktorantów UEP kolejne szkolenia „Cytowania od podstaw”.

23 marca 2015
Pracownicy Sekcji Szkoleń, Baz Danych i Digitalizacji wzięli udział w szkoleniu z zakresu obsługi i funkcjonowania baz i narzędzi udostępnianych na platformie Web of Science Thomson Reuters, które odbyło się w Centrum Konferencyjno-Wykładowym i Bibliotece Technicznej Politechniki Poznańskiej.

****
Z zasobami Biblioteki Głównej oraz zasadami korzystania ze zbiorów zapoznali się:
  • uczniowie klas akademickich pod patronatem Wydziału Ekonomii UEP: z Liceum Ogólnokształcącego w Opalenicy (18 marca), z IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (25 marca), 
  • profesor Mark Davies, pracownik naukowy Teesside University Business School (25 marca),
  • uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu (26 marca),
  • uczniowie klasy akademickiej pod patronatem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP z VII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (27 marca).

****
Biblioteka pozyskała i oferowała użytkownikom bezpłatne dostępy testowe do elektronicznych baz danych:
  • Cambridge Books Online zawierającej pełne teksty książek wydawnictwa Cambridge University Press (dostęp w dniach 2 marca – 31 marca 2015 roku),
  • Encyklopedia Britannica (dostęp w dniach 17 marca – 13 kwietnia 2015 roku).