Katedra Badań Operacyjnych

Nasze sukcesy

 1. Wydawnictwo UE w Poznaniu wydało w serii MD zbiór zadań e-Matematyka wspomagająca ekonomię w zadaniach zredagowany przez dr Annę Łyczkowską-Hanćkowiak. Wydany zbiór został przygotowany przez zespół autorski, w skład którego wchodzili: dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak, dr hab. Krzysztof Echaust, prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, mgr Joanna Siwek, mgr Michał Stasiak.
 2. W dniach 15-16.04.2016 odbyła się VI konferencja "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii" imienia Profesora Zbigniewa Czerwińskiego. W konferencji wziął udział dr hab. Krzysztof Echaust, który przewodniczył sesji: Ekonomia matematyczna – teoria i implikacje dla praktyki gospodarczej.

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

1.4.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk rozpoczął badanie ankietowe studentów UEP na temat „Przedsiębiorczość w opinii studentów wyższych uczelni Polski i Ukrainy”. Badanie jest elementem międzynarodowego projektu, w którym biorą udział 4 uczelnie. Więcej o projekcie na http://iibnp.uz.zgora.pl/entrepreneurship/.

10.4.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk został nominowany do Victorii UEP w kategorii "Najlepszy wykładowca".

25.4.2016
Dr Jerzy Kaźmierczyk, w ramach współpracy międzyuczelnianej, wziął udział w zebraniu organizacyjnym zespołu przygotowującego konferencję naukową na Uniwersytecie Zielonogórskim.


Katedra Ekonomii Matematycznej

Artykuł dra hab. Piotra Maćkowiaka w Journal of Inequalities and Applications W Journal of Inequalities and Applications (JCR, IF: 0.773) ukazała się praca ''A combinatorial lemma and its applications'' autorstwa dra hab. Piotra Maćkowiaka.
6.04
Artykuł mgr. Michała Burzyńskiego w Journal of International Economics
Znaczący sukces mgr. Michała Burzyńskiego, doktoranta UEP i UCL w Louvain-la-Neuve
W dniu 6 kwietnia 2016 r. w czasopiśmie Journal of International Economics (40 pkt., 5-year impact factor 2,77) ukazał się artykuł: Aubry A., Burzyński M., Docquier F., "The Welfare Impact of Global Migration in OECD Countries".
Więcej informacji o czasopiśmie i artykule pod linkiem.
18.04
Mgr Michał Burzyński doktorem ekonomii i zarządzania Université Catholique de Louvain
18.04.2015 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Burzyńskiego nt. "Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy", przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier i prof. UEP Krzysztofa Malagi w ramach umowy między Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.
W wyniku jej bardzo pozytywnego przebiegu Komisja Doktorska w składzie: prof. UCL Fabio Mariani, (przewodniczący), prof. Slobodan Djajic z The Graduate Institute Geneva, i prof. SGH Jakub Growiec (recenzenci), prof. UCL Frédéric Docquier i prof. UEP Krzysztof Malaga (promotorzy), prof. UCL David de la Croix, prof. Witold Jurek z UEP (członkowie) nadała mgr. Michałowi Burzyńskiemu stopień doktora ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Katolickiego Louvain w Louvain-la-Neuve.
Równocześnie Komisja Doktorska w składzie: prof. Witold Jurek (przewodniczący), prof. Slobodan Djajic z The Graduate Institute Geneva i prof. SGH Jakub Growiec (recenzenci), prof. UCL Frédéric Docquier i prof. UEP Krzysztof Malaga (promotorzy), prof. UEP Elżbieta Gołata, prof. UEP Paweł Kliber, prof. Marian Matłoka, prof. UCL Fabio Mariani, prof. Krzysztof Piasecki, po przeprowadzeniu dwóch tajnych głosowań nad: przyznaniem mgr. Michałowi Burzyńskiemu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i uznaniem pracy doktorskiej za wyróżniającą się, w których wszyscy członkowie oddali głos na „tak”, przedłoży oba wnioski pod głosowanie na posiedzeniu Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w dn. 13.05.2016 r.


Katedra Marketingu Produktu

1.W trakcie turnieju 'Olympic Qualification Tournament Rio 2016' rozgrywanego w Gdańsku w dniach 8-10 kwietnia 2016 prof.dr hab.Bogdan Sojkin w ramach panelu marketingowego przedstawił wykład 'Zarządzanie marketingowe klubem piłki ręcznej i produktem'.

2. W trakcie 9th EHF Conferences for Secretaries General w Dubrowniku w dniach 12-14.04.2016 w Dubrowniku prof. dr hab. Bogdan Sojkin wziął udział w trzech panelach dyskusyjnych na temat:

 • Empowering Grass Roots
 • Strengthening Women's Handball
 • Contribution to the work of the National Federations

Katedra Matematyki Stosowanej

Z przyjemnością informujemy, że nasi pracownicy zostali nominowani do nagród Victorie UEP w następujących kategoriach:
- najlepszy ćwiczeniowiec: dr Marcin Bartkowiak, dr Stanisław Gorzeński,
- najlepszy wykładowca: prof. Marian Matłoka,
- autorytet: prof. Marian Matłoka,
- Afrodyta UEP: dr Aleksandra Rutkowska,
- Apollo UEP: dr Marcin Bartkowiak.
Rozstrzygnięcie i Uroczysta Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27.04.

22.04, na zebraniu wyborczym Wydziałowej Komisji Wyborczej, pani dr hab Elżbieta Rychłowska Musiał została wybrana Prodziekanem Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

W dniach 15-16.04.2016 pani dr Agata Kliber wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Matematyka i informatyka na usługach ekonomii". W trakcie konferencji wygłosiła wystąpienie - współautorskie z panią dr Katarzyną Andrzejczak: "FDI or ODA, which one is a better technology absorption driver for Sub-Saharan Africa?"

18.04 w ramach Poznańskiego Tygodnia Nauki i Sztuki pani dr Blanka Łęt i pani dr Aleksandra Rutkowska wygłosiły wykład pt. "Pan inwestor i tajemnica cyfrowego złota". Pani dr hab. Elżbieta Rychłowska Musiał przedstawiła wystąpienie pt. "Być albo nie być (racjonalnym)… Dylematy teorii gier". Natomiast studenci z kół naukowych Inżynierii Finansowej oraz Portfolio przedstawili referat pt. "Prognozowanie rynków finansowych", przygotowany przy wsparciu pana dra Marcina Bartkowiaka.


Katedra Rachunkowości


W dniach 18-24.04.br dr Łukasz Matuszak z Katedra Rachunkowości UEP wyjechał do Colchester (Wielka Brytania) na University of Essex w ramach Programu Erasmus +.


Pracownicy Katedry Rachunkowości opracowali dwa zbiory zadań: MD 307  "Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań" i MD  312 "Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań" - oba pod redakcją naukową dra Łukasza Matuszaka i dr Ewy Różańskiej. Zadania w materiałach dydaktycznych mają charakter praktyczny i dotyczą zagadnień, które napotykają w swojej pracy menadżerowie i księgowi. Opracowania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów bowiem mają charakter zeszytu ćwiczeń.


Katedra Technologii Informacyjnych


1 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Nauka programowania i edukacja medialna – to coś więcej niż technika" dla uczestników XII Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK, która odbyła się w dniach 1 – 3 kwietnia 2016 w Nowym Tomyślu. Organizatorem konferencji przeznaczonej dla nauczycieli i pracowników instytucji oświatowych, zainteresowanych nowoczesną, wysokiej jakości edukacją jest Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, od 5 lat notowane wśród 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie.

 

7 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej United Nations Global Compact Poland, które odbyło się w Warszawie siedzibie Ministerstwa Finansów. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Paweł Szałamacha, Minister Finansów, Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Po posiedzeniu Rady Programowej GC odbyła się konferencja UNGC inaugurująca Raport "Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce", w trakcie której prof. Cellary uczestniczył w dyskusji na temat przyczyn istnienia szarej strefy w polskiej gospodarce.

 

11 – 13 kwietnia 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, oraz dr inż. Sergiusz Strykowski uczestniczyli na zaproszenie Instytutu Herdera z Marburga w spotkaniu projektowym „Workshop WissKI E-CRM & DRUPAL 6/8”, które odbyło się w siedzibie Niemieckiego Muzeum Narodowego (Germanisches National Museum – GNM) w Norymberdze. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy naukowi Oddziału Informatycznego GNM oraz naukowcy z Friedrich Alexander Universitat w Norymberdze. W trakcie spotkania omawiano możliwości współpracy naukowej z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie semantycznego opisu i dokumentowania zabytków architektury w postaci multimedialnej.

 

14 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. "Nauka programowania i edukacja medialna – to coś więcej niż technika" dla uczestników VII Zielonogórskich Spotkaniach z Technologią Informacyjną, cyklicznej konferencji dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych województwa lubuskiego. Organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

21 kwietnia 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w siedzibie MEN.

 

21 kwietnia 2016

Zespół Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości w składzie: dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP (kierownik laboratorium), dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Wójtowicz, dr inż. Sergiusz Strykowski oraz mgr inż. Dariusz Rumiński zaprezentował wyposażenie i funkcje Laboratorium uczestnikom międzynarodowej konferencji ''Innovation Management – Research and educational aspects'', zorganizowanej przez Katedrę Handlu i Marketingu w ramach projektu „Innovation Management – anglojęzyczny program studiów magisterskich wspomagany nowoczesnymi technologiami informatycznymi”, współfinansowanego przez Norway Grants oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości powstało w ramach uczelnianego projektu InnoUEP.

 

22 kwietnia 2016

Katedra Technologii Informacyjnych zaprosiła władze Uczelni, pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu do zwiedzenia nowo otwartych laboratoriów naukowych uruchomionych w ramach projektu InnoUEP. Wyposażenie i możliwości laboratoriów prezentowali kierownicy wraz z zespołami:


 • Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości – kierownik dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, zespół: dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Wójtowicz, dr inż. Sergiusz Strykowski oraz mgr inż. Dariusz Rumiński;
 • Laboratorium Internetu Rzeczy – kierownik dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, mgr Daniel Wilusz;
 • Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer – kierownik dr inż. Jacek Chmielewski, mgr inż. Tomasz Chojnacki.

Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z unikatowym w skali europejskiej wyposażeniem laboratoriów i możliwościami ich zastosowań w praktyce, w szczególności gospodarczej.


Katedra Towaroznawstwa Żywności

Spotkanie European Federation for the Science and Technology of Lipids – Euro Fed Lipids

W dniu 1. kwietnia we Frankfurcie nad Menem odbyło się coroczne spotkanie Federacji Euro Fed Lipids, w którym udział wzięła dr inż. Dorota Klensporf-Pawlik, adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa Żywności oraz członek zarządu Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ. Na spotkaniu podsumowano działalność Federacji w roku ubiegłym, jak i omówiono ambitne plany działalności w latach kolejnych, między innymi możliwość organizacji Kongresu Naukowego w Polsce.


Katedra Zarządzania Międzynarodowego

 • Prof. Henryk Mruk opublikował rozdział pt.”Rola marki i narzędzia jej kreowania” w pracy pt.”Opera współczesna i teatr muzyczny wobec przemian technologicznych, kulturowych i gospodarczych”, Wydawnictwo Teatr Wielki w Poznaniu, Poznań 2015 , s. 42 - 64
 • Prof. Henryk Mruk napisał recenzje trzech artykułów do Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Henryk Mruk wygłosił wykład pt. „Rola lidera w biznesie” dla Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w dniu 18 kwietnia 2016 roku, w Nowym Tomyślu
 • Prof. Henryk Mruk wygłosił wykład pt. „Warunki skutecznego przywództwa”, na Konferencji MBA Convention pt. „Straregic Leadreship”, w dniu 20 kwietnia 2016 roku, zorganizowanej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu