Katedra Badań Operacyjnych

 • Dr hab. Krzysztof Echaust został zaproszony do udziału w Editorial Board czasopisma International Journal of Bonds and Derivatives
  (ISSN 2050-2281 ) wydawanego przez Inderscience Publishers.
 • W dniu 03.02.2016 została opublikowana elektroniczna wersja artykułu pt.: "Spectra of graphs and closed distance magic labelings", którego współautorem jest dr Marcin Anholcer. Artykuł ukazał się w prestiżowym czasopiśmie Discrete Mathematics (aktualny IF: 0.557).
 • W dniach 02-04.02.2016 gośćmi KBO byli prof. dr hab. Jarosław Grytczuk (UJ, PW) i dr Bartłomiej Bosek (UJ). Prowadzili z dr Marcinem Anholcerem wspólne badania
  w zakresie teorii grafów. 
 • W dniu 4.02.2016 prof. dr hab. Krzysztof Piasecki wziął udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN. Zebranie było w dużej mierze poświęcone wyborowi statutowych organów Komitetu. Bezpośrednio po tym spotkaniu odbyło się zebranie Sekcji Badań Operacyjnych KSiE PAN.


Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr

 • Dr Anna Wach-Kąkolewicz po raz kolejny została zaproszona do udziału jako co-faciltator w szkoleniu e-learningowym Open Networked Learning metodą PBL Szkolenie doskonalące kompetencje dydaktyczne organizowane jest dla międzynarodowej grupy nauczycieli akademickich przez konsorcjum trzech szwedzkich uczelni: Karolinska Institut, Lund University oraz Linnseus University w dniach 15.02-22.04.2016.
 • W dniu 02.02.2016 rozpoczęła się VI edycja ogólnouczelnianego Kursu Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP, której kierownikiem jest dr Anna Wach-Kąkolewicz z Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr. Jak co roku w kursie bierze udział 25 młodych nauczycieli akademickich (głównie doktorantów, ale także asystentów i adiunktów), którzy zdobywają wiedzę psychopedagogiczną oraz poszerzają umiejętności w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Na inaugurację kursu przybył prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, który powitał wszystkich uczestników życząc im owocnej i twórczej pracy.
 • 16 i 19.2.2016, dr Jerzy Kaźmierczyk prowadził warsztaty przygotowujące uczniów lubuskich szkół średnich do startu w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Zajęcia odbyły się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Zielonej Górze.
 • 11.2.2016, dr Jerzy Kaźmierczyk wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Katedra Matematyki Stosowanej

 • Pani prof. Małgorzata Doman została powołana w skład Komitetu
  Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
 • Pani dr Aleksandra Rutkowska dołączyła do zespołu w międzynarodowym projekcie badawczym: Przedsiębiorczość w Opinii Studentów Wyższych Uczelni Polski I Ukrainy, gdzie będę się zajmowała lingwistyczną analizą danych.
  Więcej informacji na stronie: http://iibnp.uz.zgora.pl/entrepreneurship/

Katedra Technologii Informacyjnych


1 lutego 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 8th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications VS Games 2016, która odbędzie się w Barcelonie w dniach od 7 do 9 września 2016 r.

 

4 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Electronic Government EGOVIS 2016, która odbędzie się w Porto (Portugalia), w dniach od 5 do 8 września 2016 r.

 

5 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu Fundacji Legalna Kultura pod hasłem „Otwieramy drzwi do kultury”, które odbyło się w Warszawie na scenie w Teatru Wielkiego.

 

8 lutego 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 9th Workshop on Software Engineering and Architectures for Realtime Interactive Systems SEARIS 2016, towarzyszącej konferencji IEEE Virtual Reality 2016, która odbędzie się w Greenville (South Carolina, USA) w terminie od 19 do 23 marca 2016 r.  

 

10 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Kapituły Nagrody „Architekci Rozwoju”, przyznawanej przez United Nations Global Compact Network Poland w ramach Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Wręczenie nagród odbędzie się 24 października br. podczas Gali z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia ONZ upamiętniającego rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych.

 

12 lutego 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego (General Co-Chair) międzynarodowej konferencji The 21st International Conference on 3D Web Technology Web3D 2016, która odbędzie się w Anaheim (California, USA) w terminie od 21 do 24 lipca 2016 r. Prof. Walczak jest również członkiem komitetu programowego tej konferencji. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „3D for all”.

 

19 lutego 2016

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Specjalistycznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych oraz infrastruktury informatycznej nauki.

 

25 lutego 2016

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w VI Konferencji Computerworld „Państwo 2.0”, która odbyła się w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Analiza gigadanych wyzwaniem dla państwa” w ramach sesji „Wyzwania administracji publicznej w obszarze organizacji procesów, budowy infrastruktury oraz bezpieczeństwa e-usług publicznych”.