Katedra Badań Operacyjnych

Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki w dniach 24-25.05.2016 r. w Gdyni Oliwia wziął udział w posiedzeniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.
Komitet m.in. objął swoim patronatem konferencję Metody i Zastosowanie Badań Operacyjnych’16 organizowaną przez Katedrę Badań Operacyjnych w dniach
16-18.10.2016 r.


Katedra Badań Rynku i Usług

Dr hab. Sylwester Białowąs, prof. nadzw. UEP oraz dr Iwona Olejnik pracownicy naukowi w Katedrze Badań Rynku i Usług uczestniczyli w konferencji w Osace, Japonia,
2016 5th International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR 2016).
Prezentowali dwa artykuły:
1. Is Savings Behaviour predictable by Consumer Sentiment? autorzy: Sylwester Bialowas and Iwona Olejnik – artykuł zdobył nagrodę za najlepszą prezentację konkursową.
2. Consumers’ Attitudes Towards Financially Securing Old Age, autorzy: Iwona Olejnik and Sylwester Bialowas

W kwietniu zakończył się konkurs ogłoszony przez IKEA polegający na zaprojektowaniu ogłoszenia kadrowego, które będzie wykorzystane przez IKEA w procesie rekrutacyjnym. W konkursie wzięło udział 12 zespołów z naszego Wydziału, z czego 6 weszło do finału, a dwa (jeden zespół składał się z przedstawicielek logistyki a drugi z specjalności ZZL) wygrały nagrody pieniężne. Natomiast wszyscy uczestnicy wezmą udział w „Experience Days” IKEA na początku czerwcu w wybranych pięciu warsztatach tematycznych: kadrowych, sprzedażowych, projektowych.

W dniu 18 maja 2016 odbyło się drugie spotkanie z cyklu Diversity Business Meetings in Poznań, które będzie poświęcone interkulturowości i odbędzie się gościnnie w CK Zamek. Spotkanie to ma charakter współpracy nauki i biznesu, podobnie jak w pierwszym spotkaniu wezmą w nim udział członkowie Rady Biznesu naszego wydziału (WZ).Data / miejsce

Osoba uczestnicząca

Konferencja / seminarium

 

 

 

10 maja 2016 r.

Warszawa

Dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP

Fleet Management Forum Prezentowany referat:  Nowe trendy na rynku lekkich samochodów dostawczych

19 maj 2016

Opole

Dr hab. Sylwester Białowąs

Dr Iwona Olejnik

 

XX Warsztaty Metodologiczne im. Prof. Stefana Mynarskiego pt. „Użyteczność badań marketingowych w teorii i praktyce badawczej”, 

Wystąpienie I. Olejnik: Determinanty kontynuacji pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego

Organizator: Politechnika Opolska, Opole

19 maj 2016

Opole

Mgr inż. Urszula Garczarek-Bąk

XX Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego Wystąpienie: „Użyteczność badań marketingowych w teorii i praktyce” organizowane przez Politechnikę Opolską

22-24 maj 2016

Wrocław

Mgr inż. Urszula Garczarek-Bąk

Konferencja „Badania marketingowe wobec wyzwań współczesnego rynku i rozwoju społeczeństwa informacyjnego” organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Ekonomii Matematycznej

Referat dr Moniki Naskręckiej na Seminarium z teorii Gier i Decyzji w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie.


10.05.2016 dr Monika Naskręcka wygłosiła na Seminarium z teorii Gier i Decyzji w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie referat pt. "Model wymiany typu non-tâtonnement z zapasami po stronie producentów".


Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Dr Tomasz Jewratowski z Katedry Finansów Przedsiębiorstw został nominowany do prestiżowej Nagrody Beta. Honorowe wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami.


Katedra Handlu i Marketingu

Prof. dr hab. Maria Sławińska prof. zw. UEP wzięła udział w Konferencji Naukowej „The Role of Entrepreneurs Corporations and Technology in Innovation – Opportunities for Business Research”, która odbyła się w dniach 18-20 maja 2016r. na Uniwersytecie Technicznym w Monachium.


Katedra Matematyki Stosowanej

Artykuł pani dr Agaty Kliber, napisany we współautorstwie z panem dr. Piotrem Płuciennikiem (UAM) pt. "Euro, Dollar or Swiss Franc: What Currency had the Greatest Impact on the Hungarian, Polish and Czech Economies During the Global Financial Crisis?" został zaprezentowany w trakcie 33. międzynarodowej konferencji "Forecasting Financial Markets". Konferencja odbyła się w dniach 25-27.05 w Hanowerze (Niemcy).

Katedra Technologii Informacyjnych

4 – 6 maja 2016
W Katedrze Technologii Informacyjnych przebywał z wizytą naukową Dr. Benjamin Gâteau, Senior R&D Engineer w Luxembourg Institute of Science and Technology (poprzednia nazwa: Public Research Centre Henri Tudor). Celem wizyty dr. Gâteau były prace projektowe w ramach realizowanego wspólnie z Katedrą Technologii Informacyjnych projektu GOLIATH „Goal Oriented Layered System for Interoperable Activities of Things” w ramach bilateralnego programu polsko-luksemburskiego POLLUX w obszarze „Innovation in Services”.

11 maja 2016
W Katedrze odbyło się seminarium katedralne, podczas którego mgr inż. Paweł Stelmach z Politechniki Wrocławskiej przedstawił prezentację pt. „Algorytmy kompozycji usługi złożonej z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych”, stanowiącą rozprawę doktorską, której promotorem jest prof. dr hab. inż. Adam Grzech, kierownik Zakładu Teleinformatyki Instytutu Informatyki Politechniki Wrocławskiej, a recenzentem dr hab. inż. Willy Picard, adiunkt w Katedrze Technologii Informacyjnych.

12 maja 2016


  • W Gazecie Wyborczej z dnia 12 maja 2016 (nr 110.8717) na stronie 14 w sekcji Wydarzenia – Nauka opublikowano artykuł prof. Wojciecha Cellarego pt. „Inwigilacja w epoce terroryzmu”.
  • Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń”, która odbyła się w terminie 10 – 12 maja 2016 r w Warszawie. Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w sesjach w trzecim dniu konferencji zatytułowanym Prezentacja polskich projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa – aspekty technologiczne, prawne, organizacyjne, wdrożeniowe.
  • Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „Chmura banków spółdzielczych SGB – aspekty bezpieczeństwa” dla uczestników konferencji IT Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB S.A., która odbyła się w Poznaniu.

13 maja 2016
Katedra Technologii Informacyjnych po raz kolejny znalazła się w gronie najbardziej wszechstronnych Katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w rankingu strategicznym katedr za rok akademicki 2014/2015. Dyplom uznania z rąk Rektora UEP odebrał kierownik katedry, prof. Wojciech Cellary, podczas spotkania strategicznego pracowników UEP.

15 maja 2016
Prof. Wojciech Cellary udzielił wywiadu stacji radiowej Polskie Radio 24 na temat możliwości nieuprawnionej inwigilacji społeczeństwa w cyberprzestrzeni w dobie terroryzmu.

16 – 19 maja 2016
Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 12th Annual International Conference on Information Technology & Computer Science, która odbyła się w Atenach w dniach od 16 do 19 maja 2016. Prof. Rykowski przewodniczył sesji "Cloud, Internet, Management Systems", a ponadto przedstawił referat pt. „HCN: low-cost networking for DIY Internet of Things" w trakcie sesji "Internet of Things, Industrial Internet, Smart Factory and Industry 4.0".

18 maja 2016
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS & EUROLOG 2016, który odbył się w dniach 18 – 20 maja 2016 w Poznaniu pod hasłem „Logistyka w cyfrowym świecie”. Prof. Cellary pełnił funkcję moderatora dyskusji panelowej „Nowe koncepcje i trendy w zarządzaniu łańcuchami dostaw”.

19 – 20 maja 2016
Prof. Wojciech Cellary wziął udział w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Katowicach w dniach od 18 do 20 maja br. Prof. Cellary uczestniczył jako zaproszony prelegent w debacie podczas sesji „Cyfrowa gospodarka UE”.

25 maja 2016
Katedra Technologii Informacyjnych gościła pana Dawida Wesołowskiego, prezesa European Venture Investment Group S.A. z Poznania, absolwenta UEP, specjalności e-biznes i magistranta prof. Wojciecha Cellarego, który wygłosił wykład dla studentów III roku specjalności Elektroniczny Biznes na temat inwestowania początkowego w
start-up-y.


Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  • dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP (Katedra Zarządzania Międzynarodowego) w dniach 19-20 maja 2016 r. uczestniczyła w międzynarodowej konferencji Challenges of the Global Economy 2016 (organizowanej przez Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański) i wygłosiła referat: The use of Social Networking Websites in the international market – example of Facebook from the perspective of individual users
  • Prof. Henryk Mruk opublikował recenzję pracy D. Loreau pt. „Sztuka prostoty” w Recipe, nr1?2016 (14), s. 66 - 68Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w podmiotach medycznych”, w Medical Maestro Vol. 14/2016, s. 1932 – 1934Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „Salus aegroti – educatio, scientia”, w Manager Apteki, kwiecień 2016, s. 58 - 60
  • Prof. Henryk Mruk przygotował recenzję wydawniczą pracy pt. „Wybrane elementy opieki zdrowotnej” przygotowanej pod redakcją naukową prof. dr hab. Marii Danuty Głowackiej i dr inż. Renaty Rasińskiej, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań, 2016, maszynopis, s.415
  • Prof. Henryk Mruk, jako promotor, wygłosił laudację na uroczystości nadania doktoratu honoris causa dr. Andrzejowi Byrtowi przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dniu 19 maja 2016 roku
  • Prof. Henryk Mruk został członkiem Rady Programowej dwumiesięcznika Medical Maestro, od maja 2016 roku
Prof. Henryk Mruk wszedł w skład Rady Naukowej IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Rynki Żywnościowe, której tematem przewodnim są „Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie”. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2016r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tradycyjnie wydarzenie to organizuje Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wraz z Katedrą Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, we współpracy z Polskim Naukowym Towarzystwem Marketingu.