Katedra Badań Operacyjnych

Nasze sukcesy

  • Artykuł dra hab. Krzysztofa Echausta i prof. dra hab. Krzysztofa Piaseckiego  Black-Litterman Model with Intuitionistic Fuzzy Posterior Return opublikowany w SSRN Electronic Journal został w dniu 12.01.2016 r. umieszczony  przez Social Science Research Network na natępujących Top Ten Download List:
ERN: Hedging (Topic) Top Ten,

PSN: Econometrics,Polimetrics, & Statistics (Topic) Top Ten

Political Methods eJournals Top Ten

Political Methods: Quantitative Methods eJournal Top Ten


Katedra Ekonomii Matematycznej

Dr hab. Piotr Maćkowiak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawskich Seminariach Ekonomicznych organizowanych przez SGH i WNE UW. W dniu 14.01.2016 r. wygłosił na WSE referat pt. On Knife-edge Conditions with Unbounded Growth.Katedra Informatyki Ekonomicznej

15 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się warsztaty „End-to-end SAP Integration” poświęcone problematyce integracji pomiędzy systemami informatycznymi SAP. Warsztaty zostały przeprowadzone przez absolwentów UEP. Krzysztof Łuka, Michał Michalski i Michał Krawczyk ukończyli kierunek Informatyka i ekonometria, przygotowując prace magisterskie pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Bartoszewicza, prof. nadzw. UEP. Aktualnie pracują w firmie Int4 i na co dzień zajmują się integracją produktów SAP. Są również autorami książek o tej tematyce, wydanych przez SAP Press. Michał Krawczyk jest ponadto jedyną osobą w Polsce z tytułem SAP Mentor.
W warsztatach wzięli udział studenci II stopnia WIGE oraz pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej. Miały one formę prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych, prezentujących wykorzystanie różnych narzędzi integracyjnych, w tym moduł SAP Process Orchestration, jego składowe oraz zastosowanie w procesie integracji, możliwości i ograniczenia HANA Cloud Integration, SAP Gateway i specyfika OData oraz SAP Application Interface Framework. Prowadzący omówili również problemy związane z integracją systemów, przedstawili scenariusze procesu integracji, które realizowali w pracy zawodowej oraz przybliżyli studentom możliwe kierunku rozwoju w tej dziedzinie.
Warsztaty były kolejnym wydarzeniem na UEP, mającym na celu rozwijanie kompetencji studentów w zakresie znajomości systemów informacyjnych, w tym rozwiązań oferowanych przez firmę SAP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem SAP University Alliance, natomiast Katedra Informatyki Ekonomicznej w przeszłości organizowała np. Code Jam dla studentów oraz szkolenia z SAP HANA i SAP ERP.


Katedra Matematyki Stosowanej

Pani dr Aleksandra Rutkowska rozpoczęła współpracę z firmą Recoded w ramach projektu: Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Głównym celem naukowym projektu jest opracowanie metodologii i metodyki partycypacji społecznej w planowaniu
przestrzennym z wykorzystaniem danych geoprzestrzennych oraz internetowych narzędzi komunikacji.

W dniach 24-29.01.2016 pani dr Aleksandra Rutkowska uczestniczyła w międzynarodowej Konferencji "13-th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications FSTA 2016" organizowanej przez Slovak University of Technology in Bratislava, we współpracy z Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik in Liptovský Mikuláš oraz Working Group for Fuzzy Set Theory and Applications of the Slovak Mathematical and Physical Association. W trakcie konferencji wygłosiła referat współautorski z panem mgr. D. Walczakiem "Projects’ ranking for participatory budget based on
fuzzy TOPSIS method".Katedra Technologii Informacyjnych

4 – 15 stycznia 2016
Katedra Technologii Informacyjnych gościła Dr. Rene Wellera z University of Bremen. Dr Weller pracuje w grupie "Computergraphik und Virtuelle Realität", kierowanej przez prof. Gabriela Zachmanna, z którym KTI od lat współpracuje w ramach EuroVR. Wizyta Dr. Wellera była doskonałą okazją do nawiązania bliższej współpracy naukowej. W dniu 8 stycznia br. Dr. Rene Weller przedstawił seminarium naukowe na temat badań prowadzonych w grupie badawczej CVR oraz przedstawił koncepcję nowego projektu europejskiego, nad którym będą wspólnie pracować zespoły KTI i CVR. Ponadto odbył indywidualne konsultacje z członkami zespołu KTI, którzy przedstawili wyniki swoich badań naukowych. Zwiedził też laboratoria utworzone w ramach projektu InnoUEP. Ponadto w ramach programu ERASMUS Plus Dr. Weller odbył cykl wykładów dla studentów WIGE z przedmiotu Multimedia w biznesie.

8 stycznia 2016
Prof. Wojciech Cellary wziął udział w spotkaniu noworocznym z prezydentem Miasta Poznania Jackiem Jaśkowiakiem, które odbyło się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Spotkaniu towarzyszył koncert i zbiórka charytatywna.

9 stycznia 2016
Prof. Wojciech Cellary wziął udział w spotkaniu noworocznym z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem, które odbyło się w Auli UAM. W trakcie spotkania wręczono Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i wysłuchano koncertu „Plateau Projekt Grechuta”.

19 stycznia 2016
Dr inż. Jakub Flotyński uczestniczył w posiedzeniu Rady Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, podczas którego odebrał dyplom doktoratu z wyróżnieniem.

21 stycznia 2016
W dniu 21 stycznia 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom siedemnastej edycji Konkursu o Złotą Mysz, adresowanego do studentów I roku Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 na zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne, prowadzone przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty obejmowały cztery etapy: inwestorski, biznesowy, techniczny i poprojektowy. Projekty były przygotowane w postaci opisu w formacie MS Word, prezentacji w formacie MS PowerPoint i częściowej implementacji strony internetowej z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią Drupal w technologii PHP i HTML. Proponowane rozwiązania były oceniane według następujących kryteriów:
• oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
• biznesowy charakter przedsięwzięcia,
• wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji
i zarządzania.
W konkursie wzięło udział 223 studentów I roku WIGE. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych. Nagrodami ufundowanymi przez Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP były atrakcyjne urządzenia elektroniczne:

I nagroda – tablet 2 w 1 Lenovo MIIX 3-1030
II nagroda – kamera Blackview HERO1
III nagroda – wielofunkcyjny zegarek sportowy TomTom Multi-Sport HRM

Wręczenie nagród odbyło się 21 stycznia 2016 roku w Audytorium B w budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP. Uroczystość prowadził prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, przewodniczący Komisji Konkursowej, wraz z dr. inż. Jakubem Flotyńskim i mgr. Danielem Wiluszem, którzy prowadzili ćwiczenia z przedmiotu Technologie informacyjne.

Zwycięzcami XVII Konkursu o Złotą Mysz zostali:

I miejsce – Anna Brąszkiewicz i Katarzyna Chojnacka – projekt Try – it
II miejsce – Marta Kamieńska i Bartłomiej Karliński – projekt Destruction Area Measure
III miejsce – Mateusz Wojciechowski i Piotr Zubko – projekt Unicard

22 stycznia 2016
Gościem prof. Wojciecha Cellarego w siedzibie Katedry Technologii Informacyjnych był Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Tematem spotkania były wyzwania prawne i społeczne wynikające z różnorodnych zastosowań analizy gigadanych. Pan Adam Bodnar zaprosił prof. Wojciecha Cellarego do kontunuowania dyskusji na ten temat w szerszym gronie eksperckim i podjął się zorganizowania takiego spotkania.

22 stycznia 2016
Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitet Programowego międzynarodowej konferencji The 6th International Conference Well-being in the Information Society WIS 2016 - Building Sustainable Health Ecosystems, która odbędzie się w terminie od 16 do 18 września 2016 w Tampere (Finlandia).


26 stycznia 2016
Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Steering Committee międzynarodowej konferencji The 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2016, która odbędzie się w Montevideo (Urugwaj), w terminie od 1 do 3 marca 2016 r.


27 stycznia 2016
Prof. Wojciech Cellary uczestniczył jako recenzent w posiedzeniu komisji habilitacyjnej ds. postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Hauke z Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Katedra Zarządzania Międzynarodowego

  • Prof. Henryk Mruk uczestniczył w dniu 11 styczna w posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie odwołania dr hab. Agnieszki Baruk w związku z odmową poparcia dla wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych
  • Prof. Henryk Mruk był członkiem panelu na Konferencji w dniu 18 stycznia, zorganizowanej przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur na temat „Konkurencyjność krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw handlowych”
  • Prof. Henryk Mruk opublikował rozdział w monografii pt. „Nowa wiedza o konsumentach a budowanie przewagi rynkowej przedsiębiorstwa handlowego”, w : „Handel wewnętrzny w Polsce 2010-2015”, Warszawa 2015, s. 418 – 430
  • Przedsiębiorstwo Kreisel Technika Budowlana, wydało książkę pt. „ Rozwój osobisty handlowca. Techniki budowania relacji z klientami”, pióra prof. Henryka Mruka i dr Renaty Nestorowicz, Poznań 2016, ss. 65
  • Prof. Henryk Mruk opublikował artykuł pt. „ Zasady i techniki negocjacji na rynku stomatologicznym – cz. III”, Stomatologia, listopad 2015, s. 68 – 73
  • Prof. Henryk Mruk uczestniczył w dniu 22 stycznia w spotkaniu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , poświęconym przygotowaniu grantu do NCBR w sprawie badań kilku konsorcjantów w zakresie wyrobów z pszenicy orkiszowej