Informacja o aktywnościach pracowników Katedry Statystyki dotyczących promocji statystyki publicznej, promocji  Narodowego Spisu Powszechnego 2021 oraz sytuacji demograficznej w Polsce:
 • Wywiad z E. Gołatą z dnia 01.03.2021 r. w portalu Nauka w Polsce w związku z NSP 2021
 • Artykuł E. Gołaty z dnia 09.03.2021 r. w dzienniku Rzeczpospolita, „Czy Covod-19 pomoże w spisie ludności?"
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 30.03.2021 r. w Waszym Radiu w związku z promocją NSP 2021
 • *** Wywiad z E. Gołatą z dnia 31.03.2021 r. w Radiu Nowy Świat w związku ze Spisem Ludności
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 31.03.2021 r. w Radio Poznań  w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 02.04.2021 r. w Telewizji STK w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad z M. Szymkowiakiem z dnia 06.04.2021 r. w radio Emaus w związku z trwającym NSP 2021
 • Rozmowa z E. Gołatą z dnia 07.04.2021 r. w Dzienniku Gazety Prawnej nt. Spisu Ludności, „Ślązacy w narodowym spisie powszechnym schowani"
 • *** Wywiad z E. Gołatą z dnia 19.04.2021 w tygodniku ANGORA, "Nikt się nie dowie"
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 30.03.2021 r. w Waszym Radiu w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad z M. Szymkowiakiem z dnia 01.04.2021 r. w Radio Poznań w związku z promocją NSP 2021
 • Udział E. Gołaty w dniu 20.04.2021 r. w seminarium samorządowym on-line pt. „Spisy powszechne – wyzwania i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego" pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka
 • *** Rozmowa z E. Gołatą z dnia 30.04-03.05.2021 r. w Dzienniku Gazety Prawnej nr 83(5491), „Era wielkiego starzenia"
 • *** Rozmowa z E. Gołatą z dnia 23.06.2021 r. w Dzienniku Gazety Prawnej nt. projektu Strategia demograficzna 2040, "Gdzie migracje, zdrowie, umieralność?"
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 23.06.2021 r. w Telewizji WTK w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 30.06.2021 r. w Telewizji Wielkopolska w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 22.07.2021 r. w TVP 3 w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 30.07.2021 r. w Telewizji Wielkopolska w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 31.08.2021 r. w Telewizji Wielkopolska w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 28.09.2021 r. w Telewizji Wielkopolska w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 29.09.2021 r. w Radio Poznań  w związku z promocją NSP 2021
 • Wywiad  z M. Szymkowiakiem z dnia 12.11.2021 r. w TVP 3 w związku z promocją Badania Kontrolnego do NSP 2021

*** wymagane posiadanie konta w serwisie / dostęp odpłatny