Wydział Towaroznawstwa

Krótka informacja o Wydziale, infrastruktura i kadry

Krótka informacja o Wydziale

- Wydział jest największym w Polsce ośrodkiem kształcenia z zakresu kształtowania oraz ochrony jakości wyrobów i usług.

- Jego pozycję  budują  osiągnięcia  skoncentrowane  wokół  trzech podstawowych sfer aktywności: działalności dydaktycznej, badań naukowych oraz związków z praktyką gospodarczą.

- Prowadzi kształcenie na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym w zakresie towaroznawstwa.

- Prowadzi kształcenie na poziomie inżynierskim i magisterskim w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.

- Prowadzi kształcenie na poziomie inżynierskim anglojęzyczne w zakresie „Product and proces management”.

- Ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych z zakresu towaroznawstwa.

- Posiada wyróżniającą ocenę kierunku Towaroznawstwo wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

- Pracownicy korzystają z programów dotyczących m.in. analiz oddziaływania na środowisko (SimaPro, GABI).

- Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami. Ma duże osiągnięcia w zakresie rozwoju wiedzy o towaroznawstwie, doświadczoną kadrę.  

Strony badawcze Katedr

Kontakt:

Dziekan Wydziału Towaroznawstwa

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

al. Niepodległości 10, p. 117

61-875 Poznań

tel. +48 61 856 90 26

e-mail: dziekan.wt@ue.poznan.pl      


Prezentacja potencjału badawczego Wydziału