Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

MAESTRO 9. Termin składania wniosków minął

Konkurs na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Czas trwania projektu to okres od 36 do 60 miesięcy.
Konkurs przeznaczony jest dla doświadczonych naukowców ze stopniem co najmniej doktora, którzy w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem spełnili kryteria określone w ogłoszeniu dotyczące publikacji, kierowania projektami badawczymi, udziału w konferencjach, otrzymanych wyróżnień i uczestnictwa w organizacjach narodowych. Kryteria oceny wniosków to spełnienie przez kierownika projektu kryteriów doświadczonego naukowca, osiągnięcia naukowe kierownika projektu, ocena wykonania uprzednio realizowanych projektów badawczych finansowanych ze środków na naukę, poziom naukowy planowanych badań, nowatorski charakter projektu i jego wpływ na rozwój dyscypliny naukowej. 
W projekcie trzeba przewidzieć pełnoetatowe zatrudnienie przynajmniej jednej osoby ze stopniem doktora oraz zaangażowanie przynajmniej jednego doktoranta na okres min,. 36 miesięcy  
Strona konkursu MAESTRO 9