Strony badacza

Preferowane czasopisma z Listy A


W pliku do pobrania znajduje się wykaz punktowanych czasopism z listy A MNiSW przygotowany na podstawie preferencji wskazanych przez kierowników katedr. Informacje te mają ułatwić wybór czasopisma, w którym będziemy chcieli opublikować rezultaty naszych badań.