Strony badacza

Wykazy czasopism punktowanych MNiSW

Wykazy czasopism punktowanych MNiSW znajdują się na poniższej stronie:


http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/


Informację  o czasopismach punktowanych MNiSW  znaleźć można także na portalu Polska Bibliografia Naukowa (PBN), który jest częścią  Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.


https://pbn.nauka.gov.pl/

PBN umożliwia  wyszukiwanie czasopism  według różnych kryteriów  np. tytułu,  ISSN, punktacji MNiSW, wydawcy, języka publikacji, dyscypliny nauki.


Wyniki wyszukiwania zawierają  takie dane jak  m.in.  tytuł czasopisma,  adres strony WWW, adres redakcji oraz punktację według ministerialnych wykazów  od 2009 roku.

 

Uwaga!

Wykaz czasopism punktowanych ogłoszony przez MNiSW w grudniu zaczyna obowiązywać (na potrzeby punktacji BS i MNiD na UEP) z dniem pierwszego stycznia roku następnego (np. wykaz z 23.12.2015 roku obowiązuje od 01.01.2016 roku).