Strony badacza

Wzór rachunku do umów zlecenia i o dzieło

Nowe formularze rachunków oraz umów zleceń i umów o dzieło dostępne są jako załączniki do poniższych Zarządzeń:
Zarządzenie nr 68/2017 - Umowy zlecenia
Zarządzenie nr 67/2017 - Umowy o dzieło