Uczymy już od 35 179 dni
Aktualności

Kolejne GRANTY WEWNĘTRZNE dla pracowników oraz doktorantów UEP

Dział Badań Naukowych zaprasza pracowników i doktorantów ze Szkoły Doktorskiej UEP do udziału w kolejnych dwóch konkursach:

1) konkurs adresowany do nauczycieli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pn. „UEP DLA

NAUKI – ścieżka dla pracowników”;

2) konkurs adresowany do uczestników Szkoły Doktorskiej UEP pn. „UEP DLA NAUKI – ścieżka dla

uczestników Szkoły Doktorskiej UEP”.

 

Każdy z grantów przyznawany jest na rok kalendarzowy. Na rok 2023 pula przeznaczona w konkursie:

1) „UEP DLA NAUKI – ścieżka dla pracowników” wynosi 25 tysięcy złotych;

2) „UEP DLA NAUKI – ścieżka dla uczestników Szkoły Doktorskiej UEP” wynosi 15 tysięcy

złotych.

W ramach konkursów możliwe jest pozyskanie środków na sfinansowanie realizacji projektów badawczych albo badawczo–rozwojowych poszerzających działalność naukową w dyscyplinach ewaluowanych na UEP o kierunki wpisujące się w kluczowe problematyki badawcze, które rokują na pozyskanie finansowania badań ze źródeł zewnętrznych oraz publikacje w wysoko punktowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu, indeksowanych w takich bazach jak np. Web of Science, Scopus, czy zamieszczonych w aktualnym wykazie ABS opracowanym przez Chartered Association of Business Schools zgodnie z zaleceniami zawartymi w przewodniku Academic Journal Guide (AJG). Czasopisma te muszą reprezentować dyscypliny naukowe ewaluowane na UEP oraz wykazywać rzetelność w zakresie recenzowania i publikowania wyników badań naukowych.


Harmonogram „UEP DLA NAUKI – ścieżka dla pracowników” oraz „UEP DLA NAUKI – ścieżka

dla uczestników Szkoły Doktorskiej UEP”

Składanie wniosków: do dnia 10.01.2023 r.

Ocena formalna: do dnia 16.01.2023 r.

Ocena merytoryczna: do dnia 25.01.2023 r.

Realizacja grantów: od 02.02.2023 r.

 

Szczegóły konkursów, czyli regulaminy i wnioski konkursowe zawarte zostały w Komunikacie Rektora: Komunikat nr 34/2022


Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach!!!


DBN
mgr Paula Tomaszewska,
tel. 61 856-92-96, budynek A, pokój 127
e-mail: paula.tomaszewska@ue.poznan.pl