Szanowni Państwo,


W ramach I edycji konkursu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, po dokonaniu oceny formalnej, Komisja Konkursowa rozpatrzyła 30 wniosków złożonych w obszarach: ekonomia, finanse, zarządzanie. Po ocenie merytorycznej, zgodnie z przyjętymi kryteriami, do realizacji zostało zaakceptowanych 10 projektów badawczych z tematyki „Nowa Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”.


Dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw.UEP

Kierownik projektu RID "Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki"