W ramach projektu RID rozpoczynamy nowe działanie umożliwiające sfinansowanie publikacji książkowej w tematyce Nowej Ekonomii, spójnej z problematyką projektu.


Zasady finansowania wydania monografii lub pracy zbiorowej z projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID):
  1.   Tematyka monografii lub pracy zbiorowej (dalej jako książka) musi dotyczyć problematyki projektu RID.
  2.   Finansowanie dotyczy książek, których autorami lub redaktorami są wyłącznie pracownicy UEP.
  3.   Finansowanie obejmować może koszty wydawania książki, jednej recenzji wydawniczej lub ew. korekty językowej.
  4.   Książka może być wydana w języku polskim lub angielskim.
  5.   Książka może zostać wydana przez Wydawnictwo UEP lub wydawnictwo znajdujące się na liście MEiN na poziomie II.
  6.   Książka może mieć wyłącznie wydanie elektroniczne, bez wersji papierowej.
  7.   Książka musi zawierać klauzulę RID, brak klauzuli skutkuje koniecznością zwrotu środków.
  8.   Książka musi zostać wydana do końca września 2022 roku.
  9.   Wypełniony wniosek (patrz załącznik) należy składać w formie papierowej na adres rid@projekty.ue.poznan.pl
  10.   Po zaakceptowaniu wniosku podpisana będzie umowa z wnioskodawcą.

Złożone wnioski rozpatrywane będą w terminie dwóch tygodni od daty złożenia przez Komisję składającą się z Kierownika oraz Koordynatorów projektów RID.
Komisja zastrzega sobie prawo do odmowy finansowania z przyczyn formalnych, merytorycznych oraz finansowych (w tym również wyczerpania środków w projekcie).