Kierownik projektu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP


Koordynatorzy Projektu „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki”

obszar ekonomii:  dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. UEP obszar finansów: dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP

 google scholar

obszar zarządzania: dr hab. Milena Ratajczak-Mrozek, prof. UEP