Głównym celem otwartych seminariów RID jest finansowanie ze środków RID procesu publikacji artykułów przygotowanych z tematyki projektu RID w wysokopunktowanych czasopismach (proofreading, opłata za wydanie publikacji).


Seminaria polegają na merytorycznej i otwartej dyskusji nad artykułem, zapewniając jego konstruktywną krytykę i tym samym zwiększając prawdopodobieństwo sukcesu w procesie publikacyjnym. W trakcie seminarium wszyscy uczestnicy mają możliwość zaznajomienia się z wynikami badań zawartymi w artykule.

Szczegółowe zasady zgłaszania artykułów znajdują się w pliku do pobrania.


Seminaria przeznaczone są dla pracowników niebiorących udziału w wewnętrznych projektach RID (realizowanych w trybie konkursowym).