Kierownik projektu RID, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP zaprasza na wykłady i warsztaty merytoryczne, które organizowane są w ramach projektu RID Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki:


 27 maja 2019

Wykład oraz dwa warsztaty tematyczne poprowadzi prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary:
  • Wykład pt. Gospodarka 4.0, dnia 27 maja 2019 r., godz. 10.00-11.00, sala 111 A
  • Warsztat pt. Łańcuch bloków i Bitcoin, dnia 25 czerwca, godz. 13.00-16.00, sala 1.1. CEUE
  • Warsztat pt. Ethereum, dnia 27 czerwca 2019 r., godz. 13.00-16.00, sala 1.1. CEUE 


25 kwietnia 2019, 9.00 - 10.00 

Dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, Uniwersytet Jagielloński, TEP,  członek grupy roboczej Blockchain Policy and Framework Conditions działającej przy Komisji Europejskiej,

Smart contracts – zagadnienia prawne, sala 211 B.24 kwietnia 2019, 14.00 - 16.00

Prof. Magdalena Osińska, UMK, red. książki pt. Economic Miracles in the European Economies, Wyd. Springer 2019

 Factors of economic growth in new economy - remarks from theory and  modeling experience, sala 207 B