Komitet Sterujący:
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Przewodniczący
Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP – Z-ca Przewodniczącego
Dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP
Mgr Wojciech Zalewski

Pozostali członkowie Zespołu:
Mgr Jolanta Szydłowska – Koordynator Zespołu
Mgr Beata Wawrzyniak – Zastępca Koordynatora
Dr Maciej Beręsewicz – Doradca
Dr inż. Marta Biegańska – Doradca
Prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP – Doradca
Dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP – Doradca
Dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP – Doradca
Dr Milena Ratajczak-Mrozek – Doradca
Dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP – Doradca
Mgr inż. Blanka Cimcioch
Mgr Agnieszka Gampe-Matysiak
Mgr Paulina Grzechowiak
Mgr Halina Matela
Mgr Katarzyna Jakubiak
Mgr Anna Matuszak-Jankowiak
Mgr inż. Włodzimierz Podsiadłowski
Mgr Katarzyna Szuber-Przybył
Mgr Katarzyna Trudnowska-Bobeł
Mgr Jagoda Wiracka

Mgr Katarzyna Zdulska