Kierownik Działu
mgr Iwona Lisiecka
tel. 61 856-93-80
e-mail: iwona.lisiecka@ue.poznan.pl
budynek A, pokój 125