Uczymy już od 34 549 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

BEETHOVEN CLASSIC 4 Termin składania wniosków na UEP minie 10 grudnia 2020

NCN przyznaje środki finansowe przeznaczone na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych , zgodnie z procedurą oceny wspólnej. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania.