Trzecia edycja programu współpracy badawczej w ramach funduszy norweskich i EOG przewiduje nabór wniosków w dwóch programach GRIEG oraz IdeaLab.

Projekty GRIEG muszą być realizowane we współpracy z instytucjami badawczymi w Norwegii, liderem konsorcjum zaś musi być strona polska (kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora). W skład konsorcjum mogą wchodzić także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Budżet całego konkursu wynosi ponad 37 milionów euro a finansowanie pojedynczego projektu będzie się wahało pomiędzy 500 tys. euro a 1,5 miliona euro na okres 24-36 miesięcy. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

Zakończenie naboru wniosków do GRIEG: 17 wrzesień 2019r. (termin wewnętrzny na UEP - 11 września 2019r.), ogłoszenie wyników nastąpi do końca marca 2020r.