Uczymy już od 34 549 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

MINIATURA 4. Nabór do 30 września 2020

Dział Badań Naukowych informuje, że Narodowe Centrum Nauki otworzyło konkurs na tzw. małe granty czyli MINIATURA 4 adresowany do pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy doktora,  nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym.


Konkurs skierowany jest do osób, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych ani nie są wnioskodawcami i kandydatami na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

 

Dofinansowanie: od 5 000 do 50 000zł; dotyczy ono pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form

- badań wstępnych/pilotażowych, 

- kwerendy, 

- stażu naukowego, 

- wyjazdu badawczego 

- wyjazdu konsultacyjnego.


Okres naboru: od 1 czerwca 2020 do 30 września 2019 w formie ciągłej, (wewnętrzny termin 25 września br.)

Czas wydania decyzji: do 4 miesięcy

Okres realizacji działania badawczego: do 12 miesięcy

NCN finansuje badania podstawowe.

 

Każdy wnioskodawca, który zarejestruje wniosek w systemie osf proszony jest o wpisanie loginu Działu Badań Naukowych tj.: DBN128uep w zakładce redaktorzy pomocniczy.

Zachęcamy do składania wniosków.