Uczymy już od 35 001 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

NORFACE – termin 1 naboru minął

Democratic governance in a turbulent age

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania)

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal (termin 19 lutego 2019)Projekty zakwalifikowane w maju 2019 do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal (termin: wrzesień 2019) .


Szczegóły na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-04-ogloszenie-konkursu-norface