Uczymy już od 35 001 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

OPUS 20. Termin składania wniosków na UEP minie z dniem 10 grudnia 2020

Konkurs na projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Nabór wniosków prowadzony będzie poprzez system elektroniczny OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl. Formularze będą udostępnione w terminie późniejszym; można także zapoznać się ze wzorem formularza.

Konkurs skierowany jest dla wszystkich naukowców, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego. Projekt badawczy może być realizowany indywidualnie przez kierownika projektu lub przez zespół badawczy, w skład którego wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o współpracę międzynarodową, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kryteria oceny wniosku stanowią: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, możliwość wykonania projektu, opis kwestii etycznych zawartych we wniosku; zasadność planowanych kosztów.

Nowością jest poszerzenie oferty konkursu OPUS o procedurę agencji wiodącej w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;