Uczymy już od 34 552 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

PRELUDIUM 19 Termin składania wniosków minął

Konkurs PRELUDIUM  przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego i jednego wykonawcy.
Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl Formularze są już dostępne po zalogowaniu, można także zapoznać się ze wzorem.

Kryteria oceny wniosku to osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, poziom naukowy planowanych badań, projektu możliwość wykonania projektu, opis kwestii etycznych występujących we wniosku, zasadność planowanych kosztów. Uzyskanie stopnia naukowego doktora nie jest równoznaczne z zakończeniem realizacji projektu.