Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

PRELUDIUM BIS 2 Termin składania wniosków na UEP minie: 10 grudnia 2020

Konkurs PRELUDIUM BIS 2 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich pod opieką promotorów będących kierownikami tych projektów. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 2 może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.
Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl Formularze będą dostępne w terminie późniejszym, można także zapoznać się ze wzorem.