Uczymy już od 34 999 dni
Aktualne konkursy na projekty badawcze

SONATA 16. Termin składania wniosków na UEP minie z dniem 10 grudnia 2020r.

Nabór wniosków jest prowadzony w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Konkurs skierowany jest dla osób posiadający stopień naukowy doktora uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W projekcie SONATA poza kierownikiem projektu w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc (nie mogą być to jednak osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu). 
Kryteria oceny wniosku stanowią: osiągnięcia naukowe kierownika projektu, poziom naukowy planowanych badań, możliwość wykonania projektu, opis kwestii etycznych zawartych we wniosku; zasadność planowanych kosztów.Strona konkursu SONATA 16