Uczymy już od 34 749 dni
Miasto Poznań dla nauki

Akademicki i naukowy Poznań

Miasto Poznań w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań oferuje dofinansowanie wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu.
Wnioski dotyczące wizyt planowanych na okres wrzesień - grudzień należy składać najpóźniej do dnia 20 lipca br.
Wnioski dotyczące wizyt planowanych na okres styczeń – czerwiec należy składać najpóźniej do dnia 20 listopada roku poprzedzającego,
w Dziale Badań Naukowych (p. 126A, p. Jarosław Tarasek) w wersji papierowej oraz elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie działu lub na stronie: http://www.poznan.pl/mim/studia/idea-programu,p,12973,12974.html

W przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Miasta Poznania o dofinansowaniu, pomiędzy UEP a UMP zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu, na mocy której środki wpłyną na konto UEP.
Wnioskodawca ma 30 dni (od daty zakończenia wizyty) na wydatkowanie środków, a następnie w ciągu kolejnych 30 dni do UMP powinno trafić sprawozdanie merytoryczno-finansowe wraz z załącznikami (kserokopie wszystkich dokumentów finansowo-księgowych związanych z wizytą potwierdzone przez Kwestora UEP za zgodność z oryginałem).

Raport/sprawozdanie musi trafić do DBN najpóźniej 10 dni roboczych przed upływem terminu złożenia do UMP.