Strony badacza

Sposób opisywania rachunków i faktur


Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2018 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 21.12.2018 roku każda faktura (rachunek) musi zawierać opis zgodny z załącznikiem nr 10 do niniejszego Zarządzenia