Osiągnięcia naukowe pracowników UEP

Dr hab. Tomasz Jewartowski otrzymał grant NCN w konkursie OPUS 19


Dr hab. Tomasz Jewartowski prof. UEP, pracownik naukowy Katedry Finansów Przedsiębiorstw (Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami) w wyniku rozstrzygnięcia 18 edycji konkursu OPUS otrzymał dofinansowanie w wysokości 482 400 zł na prowadzenie projektu badawczego pt. Monitoring ze strony inwestorów instytucjonalnych a decyzje finansowe spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dostępne na stronie NCN