Osiągnięcia naukowe pracowników UEP

Marcin Bielicki laureatem Etiudy 7


Pan Marcin Bielicki, doktorant z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, został laureatem konkursu ETIUDA 7 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymują miesięczne stypendium i odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Pan Marcin Bielicki otrzyma 11-miesięczne stypendium na przygotowanie pracy doktorskiej pt. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital oraz odbędzie 4-miesięczny staż w renomowanym holenderskim ośrodku Rotterdam School of Management. 

O stypendium konkurowało 381 badaczy, z których nagrodzonych zostało 159. 

Lista przyznanych projektów dostępna jest na stronie NCN

Serdecznie gratulujemy!
Marcin Bielicki w maju 2019 roku otrzymał dofinansowanie projektu badawczego pt. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja w konkursie Preludium 16 z Narodowego Centrum Nauki. Natomiast w roku akademickim 2018/19 otrzymał Junior Research Award i przebywał na stypendium naukowym w Texas Christian University  finansowanym przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Zainteresowania naukowe: rynek kapitałowy i jego efektywność, systemy wsparcia innowacji, fundusze private equity, venture capital oraz działalność business angels, R&D
https://www.researchgate.net/profile/Marcin_Bielicki

Opiekun naukowy: dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP