W dniu 17 maja 2019 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe konkursów: OPUS 16, SONATA 14, PRELUDIUM 16. 
Naukowcy i doktoranci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymali dofinansowanie na realizację projektów badawczych na łączną kwotę 1 385 148 zł.

Dofinansowanie uzyskali: 
W ramach konkursu OPUS: dr hab. Piotr Michoń, prof. nadzw. UEP, na realizację projektu pt. Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowadzeniu programu "Rodzina 500+" ; kwota 452 200 zł
W ramach konkursu SONATA 14: dr Paweł Niszczota na realizację projektu Ciężar grzechów spółek: analiza eksperymentalna; kwota 479 601 zł oraz dr Paweł Łuczak na projekt: Włączenie kwestii mieszkaniowej do polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej: podejście porównawcze; kwota 196 739 zł
W ramach konkursu PRELUDIUM 16 doktoranci: mgr Marcin Bielicki projekt pt. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja; kwota dofinansowania 129 323,00 zł oraz mgr Mateusz Mikutowski na realizację projektu pt. Właściwości premii za ryzyko na rynku surowców; kwota 127 285 zł


Gratulujemy zwycięzcom!