Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Budowanie wiarygodności i wyniki ekonomiczne firm z gospodarek posttransformacyjnych w krajach rozwiniętych – badanie polskich filii w Niemczech

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4

Realizacja projektu we współpracy z jednostkami z Niemiec:

 HHL Leipzig Graduate School of Management the University of Regensburg.

Nr rejestracyjny: 2020/39/G/HS4/01086
Czas trwania projektu: 01.03.2022 – 28.02.2025
Budżet: 739 698 zł
Opis projektu:
Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań wiarygodności i sukcesu rynkowego firm z krajów post-transformacyjnych w krajach wyżej rozwiniętych w sensie otoczenia gospodarczego i instytucjonalnego. Pomimo faktu, iż niemieckie przedsiębiorstwa od dłuższego czasu dokonują inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, odwrotne zjawisko pozostaje nadal relatywnie ograniczone. Stąd niewiele uwagi badawczej poświęcono strategiom i wynikom ekonomicznym polskich filii w Niemczech. Do niedawnych przykładów tego zjawiska można zaliczyć trzy przejęcia niemieckich przedsiębiorstw przez meblarską firmę Nowy Styl Group, czy z drugiej strony rozwój własnej działalności przez markę odzieżową Reserved. O ile działania te można uznać za wyraz dynamicznej i przedsiębiorczej ekspansji, o tyle oznacza to jednocześnie, że wiele firm próbujących wejść na rynek niemiecki musi poszukiwać innych taktyk aniżeli wyłącznie poleganie na własnej marce i wizerunku wynikającym z kraju pochodzenia. W istocie, istnieją przesłanki, że powodzenie polskich filii w Niemczech może być problematyczne z uwagi na nadal relatywnie ograniczone zasoby menedżerskie i krótkie międzynarodowe doświadczenie polskich przedsiębiorstw na tle ich konkurencji z krajów wysoko rozwiniętych.
Kierownik projektu
dr hab. Piotr Radosław Trąpczyński
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej

Researchgate
Google Scholar

Wykonawcy

prof. dr hab. Barbara Jankowska 
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
Researchgate
Google Scholar

dr Łukasz Puślecki 
Katedra Zarządzania Międzynarodowego 
Researchgate
Google Scholar