Uczymy już od 34 961 dni
Projekty

Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development

O projekcie FESSUD


projekt FESSUD (Financialisation, economy, society and sustainable development), realizowany był w latach 2012-2016 w ramach 7th Framework Programme (FP7) przez konsorcjum 15 uczelni: University of Leeds, University of Siena, School of Oriental and African Studies, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Pour la Solidarite, Tallin Technical University, Berlin School of Economics and Law, University of Coimbra, University of Pannonia, University of Athens, Middle Eastern Technical University, University of Lund Sweden, University of Witwatersrand South Africa, University of the Basque Country Spain i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 


Projekt współfinansowany był przez Komisję Europejską (Grant Agreement nr 266800) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach umowy nr 2629/1/7PR/12/2013/2.


Projekt, koordynowany przez profesora Malcolma Sawyera z University of Leeds, poświęcony był  wpływowi zjawiska finansyzacji na rozmaite aspekty życia gospodarczego i społecznego. Efektem udziału UEP w projekcie były jedne z pierwszych w Polsce analizy wpływu finansyzacji, czyli, najogólniej, procesu zwiększania się wpływu rynków oraz elit finansowych na politykę gospodarczą i efekty gospodarowania, na polski system finansowy. W ramach projektu naukowcy z UEP przygotowali kilkadziesiąt opracowań naukowych oraz wzięli udział w ponad dwudziestu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych.

W pracach projektu jako przedstawiciele UEP udział brali: dr Włodzimierz Dymarski (koordynator projektu), dr Joanna Mazurkiewicz, dr Marek Urbaniak, dr hab. Piotr Lis, dr hab. Michał Jurek, dr hab. Paweł Marszałek, prof. Alfred Janc, prof. Janusz Tomidajewicz oraz  prof. Kazimierz Pająk.


Strona projektu http://fessud.eu/

 

Publikacje pracowników UEP powstałe w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków MNiSW


Monografie:

Michał Jurek, 2016, Origins and evolution of CSR self-regulation, Poznań University of Economics Press, Poznań.

Alfred Janc, Michał Jurek, Paweł Marszałek,2015, Polish Financial System in the Age of Globalization, CH Beck, Warsaw.

Michał Jurek, 2014, The structure of Ownership in the Financial Sector across the European Union, Poznań University of Economics Press, Poznań.

Alfred, Janc, Jurek, M., Marszałek, P., Financial System in Poland, FESSUD Studies in Financial Systems No. 7, May 2013.

 

Artykuły i rozdziały w monografiach:

Michał Jurek, Społeczna odpowiedzialność biznesu - ewolucja koncepcji i jej znaczenie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zeszyt 449, Ekonomia.

Paweł Marszałek, Selected processes influencing contemporary banking systems, Research Papers of Wrocław University of Economics, Issue 401.

Alfred Janc, Paweł Marszałek, 2016, Financial Regulation in Poland, rozdział w monografii Financial Regulation in the European Union, pod red. R. Kattel, J. Kregel and M. Tonveronachi, Routledge.

 

Working Papers

Publikacje artykułów w ramach FESSUD Working Paper Series  i Fessud Reports on Financial Systems (łącznie 16 opracowań) 

 

1. Lis P.: Relationships between the finance system and housing markets, Working Paper Series No. 99, February 2015

2. Dymarski W.: Financialisation and Economic Crisis: The Case of Poland, FESSUD Studies in Financial Systems No 29, July 2015

3. Janc A., Marszałek P.: Financial Regulation in Poland, Working Paper Series No 61, October 2014

4. Jurek M.: Report on the structure of ownership in the financial sector across the EU, Working Paper Series No. 16, December 2013

5. Jurek M.: Role and impact of different types of financial institutions on economic performance and stability of the real sector in selected EU member states, Working Paper Series No. 36, May 2014

6. Jurek M.: The genesis and evolution of CSR self-regulation with special reference to the case of financial institutions, Working Paper Series No 70, November 2014

7. Tomidajewicz, J. J.: The scope and nature of privatisation in the financial sector, Working Paper Series No. 97, March 2015

8. Lis P.: Financialisation of the system of provision applied to housing in Poland, Working Paper Series No. 100, February 2015

9.  Lis P.: Financialisation of the water sector in Poland, Working Paper Series No. 101, February 2015

10. Tomidajewicz, J.,: Analysis of the economic behaviour of financial organisations, Working Paper Series No 108, July 2015

11. Janc, A., Leao, E., Lagoa, S., Marszalek, P.: The role of private non-profit financial institutions in performing particular functions in the economy, Working papers series No. 117, September 2015

12. Jurek M., Marszałek P.: Policy alternatives for the relationship between ECB monetary and financial policies and new member states, FESSUD Working Paper Series, No 112, 2016.

13. Janc, A., Marszałek, P.: Effects of internationalization, privatisation and demutualization of the financial sector on supply of finance and stability, Working Paper Series No. 119, September 2015 

14. Marszalek P.: Internationalization of banks and its influence on economic development and stability, Working Paper Series No 118, September 2015

15. Marszałek P.:, Local money systems and their features, FESSUD Working Papers Series, no. 188, 2016

16. Dymarski W.:, Relationship between the financial system and the real economy from a perspective of the systems theory, FESSUD Working Paper Series No 202, 2016


Prezentacje referatów oraz przewodnictwo sesji naukowych na konferencjach naukowych przez członków zespołu:

1. FESSUD kick-off meeting, Leeds, 18-20.01.2012 (dr Paweł Marszałek, dr Włodzimierz Dymarski).

2. Bilbao FESSUD Workshop, 1-5.07.2012 (dr Włodzimierz Dymarski, dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP, dr Paweł Marszałek).

3.1st FESSUD Conference, Berlin, 29-31.10.2012 (prof. Alfred Janc, dr hab. Michał Jurek, dr Paweł Marszałek, dr Włodzimierz Dymarski, dr Joanna Mazurkiewicz).

4. FESSUD WP7 Workshop, London 25-27.02.2013 (dr Joanna Mazurkiewicz, dr Marek Urbaniak).

5. Financialisation and the Financial Crisis 2nd Fessud Annual Conference, 29-30,10-2013, Amsterdam (dr Włodzimierz Dymarski, dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. nadzw. UEP, dr Paweł Marszałek, dr hab. Michał Jurek, prof. Alfred Janc, dr Marek Urbaniak).

6. Konferencja naukowa Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej UE we Wrocławiu, 2-4 września  2013, Karpacz (dr hab. Michał Jurek, dr hab. Paweł Marszałek).

7. Konferencja Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Racjonalność, Efektywność, Etyka organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ustroń 19-21 września 2013 (dr hab. Paweł Marszałek).

8. FESSUD 3rd Annual Conference, 16-17.10.2014, Warsaw (dr Paweł Marszalek, dr hab. Janusz Tomidajewicz, prof. Alfred Janc, dr hab. Michał Jurek, dr Włodzimierz Dymarski, dr Marek Urbaniak, dr Piotr Lis).

9. Conference of Financial Departments, Warsaw, 16-18.09.2014 (dr hab. Michał Jurek).

10. WP5 Meeting, 11-13.07.2014, Haga (dr Włodzimierz Dymarski).

11. FESSUD 4th Annual Conference, 16-19.10.2015, Lisbon (dr hab. Paweł Marszalek, dr hab. Michał Jurek, dr Włodzimierz Dymarski, dr Joanna Mazurkiewicz, dr Piotr Lis).

12. Conference Problems of Economics, Economic Policy and Public Finance 2-4.09.2015, Karpacz (dr hab. Michał Jurek, dr hab.Paweł Marszałek).

13. 3rd World Research Summit for Tourism and Hospitality and 1st USA-China Tourism Research Summit: Transforming Partnerships, 15-19.12, 2015, Rosen College, Orlando (dr Paweł Marszałek).

14. Conference Financialization – impact on the economy and society, 4-5.12.2015, Rzeszów (dr hab. Michał Jurek, dr hab. Paweł Marszałek).

15. FESSUD Final Conference, 27-28.09.2016, Brussels (dr hab. Paweł Marszalek, dr hab. Michał Jurek, dr Włodzimierz Dymarski, dr Joanna Mazurkiewicz, dr Piotr Lis).

16. Conference Developments in Economic Theory and Policy, 23-24.06.2016, Bilbao, University of Basque Country (dr Włodzimierz Dymarski, dr hab. Paweł Marszałek).

17. 3rd World Research Summit for Tourism and Hospitality and 1st USA-China Tourism Research Summit: Transforming Partnerships, 15-19.12, Rosen College, Orlando, 26-28, 2016 (dr hab. Paweł Marszałek)

18. Finance, Environment & Sustainability – Fessud Workshop, 11-12.11.2016, Siena (dr Włodzimierz Dymarski, dr hab. Paweł Marszałek).

19. Conference Problems of Economics, economic policy and public finance, 5-7.09.2016, Karpacz, Poland (dr hab. Michał Jurek, dr hab. Paweł Marszałek).

20. Granice finansów XXI wieku, Konferencja Katedr Finansów, Łódź, 21-23 września, 2016 (dr hab. Paweł Marszałek).

21. Konferencja Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej – Racjonalność, Efektywność, Etyka organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Ustroń 19-21 września, 2016 (dr hab. Paweł Marszałek).