Uczymy już od 34 958 dni
Projekty

Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej

Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs: VI

Nr rejestracyjny: GOSPOSTRATEG-VI/0029/2021-00

Czas trwania projektu: 01.02.2022-31.01.2025

Budżet: 3 773 767,71 PLN

Celami projektu są (a) wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych, (b) określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych ewidencji podatkowej i bilansu płatniczego oraz obniżenia obciążeń administracyjnych przedsiębiorców, (c) oszacowanie skali zjawiska międzynarodowego transferu zysków związanego m.in. z prawami własności intelektualnej, (d) ocena efektów spillover firm zagranicznych dla innowacyjności i konkurencyjności firm krajowych, (e) zaproponowanie rozwiązań metodologicznych pomiaru potencjału innowacyjnego mikrofirm z uwzględnieniem różnych systemów ewidencji księgowej oraz możliwości uzyskania ulg na B+R oraz IP box.
Projekt odnosi się do się do 4 obszaru badawczego programu Gospostrateg VI: „Obszar pułapki słabości instytucji” i będzie się składał z 12 zadań. Wykorzystane zostaną dane z badań GUS (BBGD, SP-3, PNT-01 i PNT-02), dane Ministerstwa Finansów (MF) z PIT, CIT, jpk VAT i IFT, a także dane pozyskane z wywiadów bezpośrednich i eksperymentu ekonomicznego. Efektami projektu będą m.in:narzędzia do oszacowanie skutków ulgi na B+R i ulgi IP Box dla działalności innowacyjnej, narzędzia do oceny zjawiska transferu zysków, merytoryczny wkład do hurtowni danych podatkowych WHTAX oraz planowanych baz danych podatkowych MF; rekomendacje dotyczące objęcia podmiotów obowiązkiem sprawozdawczości i/lub zmniejszenia obciążeń administracyjnych dzięki zintegrowaniu tych samych danych sprawozdawanych dla różnych celów; propozycje metodologiczne w zakresie badań działalności badawczo-rozwojowej i potencjału innowacyjnego mikrofirm oraz badań determinantów podejmowania działalności gospodarczej przez gospodarstwa domowe; rekomendacje dotyczące tworzenia bilansu płatniczego kraju (zintegrowanie systemu sprawozdawczości do NBP z danymi o transakcjach zagranicznych z jpk VAT (Big Data) i docelowo z danymi z chmury eFaktura oraz danymi o przepływach biernych IFT).

Wykonawcy projektu:

dr hab. Katarzyna Perez, prof. UEP


Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych